Uuteen maailmaan

KARKAUS­PÄIVÄN SEIKKAILU ODOTTAA!

to 29.2. klo 18 | Carelia-sali | Liput: 29 / 26 / 6 €
Hintoihin sisältyy Lippu­pis­teen palve­lu­maksu 1,60–3,60 € / lippu.
Lippu.fi:n myynti­pis­teiden ostoihin lisätään tilaus­maksu alk. 1,50 €.

Joensuun kaupun­gi­nor­kes­terin ja Joensuun konser­va­to­rion yhteistyökonsertti.

Vähän uutta ja vähän vanhaa. Uuden musiikin mielen­kiin­toi­seen maailmaan meidät johdat­telee kapel­li­mes­tari Jan Söderblom, joka on tunnettu Suoma­laisen kamarior­kes­terin lisäksi kolmen vuosit­taisen musiik­ki­juhlan taiteel­li­sena johtajana sekä vierai­li­jana kotimaisten orkes­te­reiden edessä.

Konsertin nimen mukai­sesti olemme nyt uuden äärellä, kun Joensuun kaupun­gi­nor­kes­teri esittää yhdessä Joensuun konser­va­to­rion sinfo­niaor­kes­terin sekä puhallin- ja jousior­kes­te­ri­laisten kanssa uutta, Joensuun kaupun­gi­nor­kes­te­rille sävel­lettyä musiikkia kotimai­silta sävel­tä­jiltä Juha Pistolta ja Esko Järve­lältä. Näiden suoma­lais­teosten lisäksi tutus­tumme Antonin Dvorakin hivenen vanhem­paan käsityk­seen Uudesta maail­masta.

Pohjois-Karja­lasta lähtöisin oleva Aleksei Zaitsev (s. 1995) lukeutuu maamme lupaa­vim­piin nuoriin piano­tai­tei­li­joihin. Nuoresta iästään huoli­matta hän on osallis­tunut menes­tyk­sek­käästi useisiin kansal­li­siin sekä kansain­vä­li­siin piano­kil­pai­luihin. Tällä kertaa hän häikäisee Joensuussa Dmitri Shosta­ko­vichin piano­kon­serton parissa. Trumpe­tissa taituroi kaupun­gi­nor­kes­terin trumpetin äänen­joh­taja Kyösti Varis.

Konsertti on osa Kulttuu­ri­ki­maran konsert­ti­kat­tausta. Lue lisää kulttuu­ri­ki­maran talven tarjon­nasta osoit­teesta: www.joensuu.fi/kulttuurikimara

Ohjelma:

Joensuun kaupun­gi­nor­kes­teri
Joensuun konser­va­to­rion sinfonia‑, puhallin- ja jousiorkesterit
Jan Söderblom, kapellimestari
Aleksei Zaitsev, piano

Juha Pisto: Quasi Dmitri (6′)
Dmitri Shosta­ko­vich: Konsertto pianolle, trumpe­tille ja jousille nro 1 (24′)
Esko Järvelä: Uudesta maail­masta (4′)
Antonin Dvorak: Sinfonia nro 9 e‑molli op. 95 ”Uudesta maail­masta” (44′)

Käsioh­jelma

Tunti ennen konserttia ‑tilaisuus ravintola Careliassa klo 17.15. HUOM UUSI ALKAMI­SAIKA! Tunti ennen ‑tilai­suu­teen on vapaa pääsy.

Konser­tissa on lapsi­parkki, lue lapsi­par­kista lisää täältä.

Konsertti on katsot­ta­vissa maksutta orkes­terin Youtube-kanavalla.

Youtubeen

Array
(
    [0] => https://www.lippu.fi/event/joensuun-kaupunginorkesteri-kausi-2023-2024-joensuun-kaupunginorkesteri-17976405/
)