Taiteel­liset partnerit

Duo Tiksola

Joensuun kaupun­gi­nor­kes­terin taiteel­li­sina partne­reina toimivat viulistit Minna Pensola ja Antti Tikkanen, eli Duo Tiksola.

Hyvä yleisö, rakkaat ystävät.
Suurella ilolla ja aavis­tuksen yllät­ty­nei­näkin olemme kuulleet palau­tet­tanne
kauden ohjel­mas­tamme; olette kokeneet sen korkea­ta­soi­sena, monipuo­li­sena ja
rohkeana, silti mielen­kiin­toi­sena ja kutsuvana – lämmin kiitos, ystävät!
Ja suuri kiitos orkes­te­rille, joka aktii­vi­sesti osallistuu kanssamme ohjel­mis­to­suun­nit­te­luun omin, inspi­roivin ideoin. Yhteis­työssä todella on voimaa.
Kannus­tuk­sesta innoit­tu­neena emme jarrut­tele kevääl­lä­kään: sinfo­nia­kon­sertin solistina nähdään jonglööri Sakari Männistö, psykiatri Jari Sinkkonen
vierailee kuvai­le­massa Beetho­venin, Schumannin ja Mozartin ruumiin­vai­voja,
runon­lau­laja Liisa Matveinen itkee Sibeliuksen varhais­vai­heista ja Okko Kamu
saapuu johtamaan Mahlerin tunteen­täy­teisiä visioita.
Myös perin­tei­sem­pään nälkään sekä lasten- ja rytmi­musiikin äkilli­seen himoon
löytyy niihinkin annoksia tästä vihko­sesta, sivuja käännellen, vapaasti maistellen, olkaa hyvät!


Lämpi­mästi terve­tuloa oman orkes­te­rinne kevät­kau­teen!
Minna & Antti