Taiteel­li­set partnerit

Duo Tiksola

Joensuun kaupun­gi­nor­kes­te­rin taiteel­li­sina partne­reina toimi­vat viulis­tit Minna Pensola ja Antti Tikka­nen, eli Duo Tiksola.

Hyvä yleisö, rakkaat ystävät.
Suurella ilolla ja aavis­tuk­sen yllät­ty­nei­nä­kin olemme kuulleet palau­tet­tanne
kauden ohjel­mas­tamme; olette kokeneet sen korkea­ta­soi­sena, monipuo­li­sena ja
rohkeana, silti mielen­kiin­toi­sena ja kutsu­vana – lämmin kiitos, ystävät!
Ja suuri kiitos orkes­te­rille, joka aktii­vi­sesti osallis­tuu kanssamme ohjel­mis­to­suun­nit­te­luun omin, inspi­roi­vin ideoin. Yhteis­työssä todella on voimaa.
Kannus­tuk­sesta innoit­tu­neena emme jarrut­tele kevääl­lä­kään: sinfo­nia­kon­ser­tin solis­tina nähdään jonglööri Sakari Männistö, psykiatri Jari Sinkko­nen
vierai­lee kuvai­le­massa Beetho­ve­nin, Schuman­nin ja Mozar­tin ruumiin­vai­voja,
runon­lau­laja Liisa Matvei­nen itkee Sibeliuk­sen varhais­vai­heista ja Okko Kamu
saapuu johta­maan Mahle­rin tunteen­täy­tei­siä visioita.
Myös perin­tei­sem­pään nälkään sekä lasten- ja rytmi­musii­kin äkilli­seen himoon
löytyy niihin­kin annok­sia tästä vihko­sesta, sivuja käännel­len, vapaasti maistel­len, olkaa hyvät!


Lämpi­mästi terve­tu­loa oman orkes­te­rinne kevät­kau­teen!
Minna & Antti