Kausi­kor­tit

Hinnasto

Kausi­kor­tit kevät­kau­delle 2023 ovat myynnissä 1.12.–31.12.2022. Kausi­kor­tin hinta on 227 € / 204 € (eläke­läi­set) + tilaus­maksu (alk. 1,50 € / tilaus, www.lippu.fi). Kausi­kor­tilla pääsee yhteensä kymme­neen syyskau­den sinfo­nia­kon­sert­tiin, sekä yhteen kamari­kon­sert­tiin. Kausi­kor­tin voit hankkia Carelicu­min myynti­pis­teestä tai verkosta, osoit­teesta Lippu.fi.

Edut

  • Sisään­pääsy jokai­seen kausi­kon­sert­ti­sar­jan konsert­tiin kysei­sen kauden aikana
  • Saat valita mielei­sesi paikan Carelia-salissa kausi­kon­sert­ti­sar­jan konser­teissa kysei­sen kauden aikana
  • Edulli­sempi hinta kuin yksittäislipulla
  • Kausit­tain vaihtu­via kanta-asiakasetuja
  • Lasten­kon­sert­ti­lippu 10 €
  • Viihde­kon­sert­ti­li­pusta 2 € alennus

Kausi­kon­ser­tit ovat pääsään­töi­sesti torstai­sin klo 19 Carelia-salissa.

Esteet­tö­myys

Henki­lö­koh­tai­nen avustaja esim. näkö- tai liikun­ta­vam­mai­sen mukana maksutta konserttiin.