Usein kysytyt kysymykset

Milloin ja missä konsert­teja on?

Joensuun kaupun­gi­nor­kes­terin konsertit ovat useim­miten torstaisin klo 18 Carelia-salissa, osoit­teessa Yliopis­to­katu 4. Konsert­teja pidetään myös Joensuun Taide­museolla, konser­va­to­riolla, ev.lut. kirkossa sekä Joensuu Areenalla. Tarkista konsertin aika ja paikka lipustasi tai verkosta.

Mistä voin ostaa lipun?

Lippuja saa ennakkoon Carelicu­mista, tai verkosta osoit­teesta lippu.fi sekä ovili­pun­myyn­nistä tuntia ennen konserttia.

Mitä pistän päälleni konserttiin?

Vaikka musiikki onkin klassista, niin mitään jäykis­telyä se ei ole. Sen vuoksi pukeu­tu­minen saa olla rentoa. Voit ihan hyvin tulla konsert­tiin farkuissa ja huppa­rissa, viral­lista pukukoodia ei ole.

Minne voin jättää autoni ja onko pysäköinti maksullista?

Carelia-salin lähei­syy­dessä on paljon parkki­paik­koja. Pysäköinti Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuk­sella ja Yliopis­to­kadun toisella puolella sijait­se­valla Kenttä­miehen pysäköin­tia­lu­eella ovat maksullisia.

Pääseekö konsert­tiin bussilla?

Pääsee! Paikal­lis­lii­ken­teen vuorot voit katsoa täältä https://jojo.joensuu.fi/

Miten paljon konsert­tiin saapu­mi­seen kannattaa varata aikaa?

Ovili­pun­myynti avautuu tuntia ennen konserttia. Saavu paikalle ajoissa, jotta aikaa jää takin jättä­mi­seen narikkaan (maksul­linen) ja vaikkapa vessa­käyn­tiin. Ennen konserttia on avoinna myös ravintola Carelia, josta voit ostaa juomista ja pientä syömistä jo ennen konserttia. Ravintola Careliasta saat myös väliai­ka­tar­joilut. Kun konsert­tiin saapuu hyvissä ajoin, ehtii nähdä tuttuja ja jutus­tella mukavia. Konsert­ti­salin ovet avautuvat taval­li­sesti noin 15 minuuttia ennen konsertin alkua. 

Onko konser­teissa oheistoimintaa?

Noin kerran kuussa pidettävä Tunti ennen konserttia ‑tilaisuus on kaikille konsert­tiin tulijoille avoin tilaisuus, jossa kapel­li­mes­tari, solisti tai säveltäjä kertoo illan ohjel­masta tarkemmin. Voit myös kysellä häneltä teoksista tai vaikkapa hänen työstään. Tilai­suuden järjestää Joensuun kaupun­gi­nor­kes­terin ystävät ry ja se pidetään yleensä Ravintola Careliassa. Tilaisuus on hyvin vapaa­muo­toinen eikä esimer­kiksi ulkomaa­laisen vieraan kohtaa­mista tarvitse jännittää, sillä puheen­vuorot tulkataan suomeksi.

Joensuun konser­va­to­rion oppilaiden ja opiske­li­joiden maksut­tomat Pikkupre­ludit ilahdut­tavat toisinaan Carelian aulassa konserttivieraita.

Joidenkin konsert­tien jälkeen on lisäksi Iltaklubi. Ne ilmoi­te­taan kyseisten konsert­tien kohdalla kausie­sit­teessä, netissä ja somessa.

Entä jos myöhästyn?

Ei kannata myöhästyä. Myöhäs­tyjät eivät pääse saliin kesken konsertin. Henki­lö­kunnan opastuk­sella saliin voi kuitenkin päästä mahdol­li­sesti kappa­leiden välissä tai joissain konser­teissa vasta väliajalla.

Maksaako käsioh­jelma?

Konsertin käsioh­jelma maksaa kaksi euroa ja saat hankittua sen konsert­ti­salin myynti­pis­teestä ennen konsertin alkua. Käsioh­jel­masta näet teokset syvempine esitte­lyi­neen ja niiden osat sekä voit lukea kapel­li­mes­tarin ja solistien esittelyt.

Miten konsert­ti­sa­lissa pitää olla?

Etsi oma paikkasi salista, ota mukava asento, sulje kännyk­käsi tai laita se lento­ko­ne­ti­laan ja pistä taskuun tai käsilauk­kuun. Konsertin aikana ei ole kohte­liasta käyttää kännykkää. Näin sinä, vierus­ka­ve­risi ja muu yleisö voitte rauhassa keskittyä musiikkiin.

Mitä konser­tissa tapahtuu?

Orkesteri virittää soittimet konsert­ti­mes­tarin johdolla ennen konsertin alkua. Tunnistat konsert­ti­mes­tarin siitä, että kapel­li­mes­tari kättelee hänet konsertin alussa ja lopussa. Konsert­ti­mes­tari soittaa I viulua ja istuu aivan lähellä kapel­li­mes­tarin koroketta. Konsert­ti­mes­tari toimii ikään kuin linkkinä orkes­terin ja kapel­li­mes­tarin välillä.

Virityksen päätyttyä lavalle saapuvat kapel­li­mes­tari sekä mahdol­linen solisti. Heidätkin tapute­taan lavalle.

Valo- ja videokuvaaminen

Konsertin aikana ei valitet­ta­vasti saa kuvata tekijä­noi­keu­del­li­sista syistä johtuen. Voit ottaa valokuvia kuitenkin ennen konsertin alkua, teosten välissä, välia­jalla, sekä konsertin jälkeen. Voit käyttää halutes­sasi tägätä meidät sosiaa­lisen median kanavissa #joensuun­kau­pun­gi­nor­kes­teri tai #minunor­kes­te­rini

Milloin muulloin pitää tai saa taputtaa?

Konser­tissa tapute­taan, kun kappale vaihtuu. Yhdessä kappa­leessa voi olla monta osaa – löydät ne käsioh­jel­masta. Osien välissä ei taputeta. Jos et ole varma, milloin pitäisi taputtaa, seuraa muuta konsert­tiy­leisöä. Jos konsertti on mieles­täsi huikean upea, voit huudahtaa ”Bravo!” tai naispuo­li­sille muusi­koille ”Brava!” ja nousta seisomaan osoit­taak­sesi erityistä kunnioi­tusta esiin­ty­jille. Jos yleisön suosio­no­soi­tukset ovat valtaisat, solisti saattaa innostua soitta­maan ylimää­räisen kappaleen eli encoren.

Onko konser­tissa väliaika?

Yleensä on. Väliaika kestää noin 20 minuuttia ja sen paikka konsert­tioh­jel­massa on merkattu. Carelia-salin ala-aulassa tai Ravintola Careliassa on väliai­ka­tar­joilua, josta voit ostaa kahvia, virvok­keita, viiniä ja pientä syötävää.

Ravintola palvelee tuntia ennen konserttia sekä konsertin välia­jalla. Ravin­to­lasta on mahdol­lista varata myös ennakkoon pöytiin katet­tuina virvok­keita sekä makeita ja suolaisia suupaloja. Ravin­to­lassa on A‑oikeudet.

Konsertin loppu

Konsertin päätyttyä olet toden­nä­köi­sesti eufori­sessa tilassa. Nauti siitä! Muista kuitenkin hakea takkisi narikasta ennen kotimatkaa. Ryhdy tämän jälkeen suunnit­te­le­maan, milloin tulet seuraavan kerran konserttiin!

Joidenkin konsert­tien jälkeen on Iltaklubi. Ne ilmoi­te­taan kyseisten konsert­tien kohdalla kausie­sit­teessä, netissä ja somessa.