Avoimet työpai­kat

Meille töihin?

Tule meille töihin, huippu­tyyp­pejä tarvi­taan aina lisää!

Joensuun kaupun­gi­nor­kes­teri on osa Joensuun kaupun­gin­kon­ser­nia. Joensuun kaupun­gilla on noin 2800 työnte­ki­jää muun muassa varhais­kas­va­tuk­sen ja koulu­tuk­sen, kulttuu­rin ja vapaa-ajan sekä kaupun­kiym­pä­ris­tön toimialoilla.

Yli 90 % työnte­ki­jöis­tämme on työtyy­ty­väi­syys­ky­se­lyn mukaan sitä mieltä, että Joensuun kaupun­gilla on kivaa olla töissä! Vastuul­li­sen ja rennon työmme on henki­lös­tömme lisäksi huoman­nut myös STM, Sitra ja Työter­veys­lai­tos – saimme heidän myöntä­män työelä­män­ke­hit­tä­mis­pal­kin­non vuonna 2017.

Työot­tee­namme on sopiva hulluus ja me-henki­syys! Kokei­lemme, kuunte­lemme ja kiitämme!