Avoimet työpaikat

Meille töihin?

Tule meille töihin, huippu­tyyp­pejä tarvitaan aina lisää!

Joensuun kaupun­gi­nor­kes­teri on osa Joensuun kaupun­gin­kon­sernia. Joensuun kaupun­gilla on noin 2800 työnte­kijää muun muassa varhais­kas­va­tuksen ja koulu­tuksen, kulttuurin ja vapaa-ajan sekä kaupun­kiym­pä­ristön toimialoilla.

Yli 90 % työnte­ki­jöis­tämme on työtyy­ty­väi­syys­ky­selyn mukaan sitä mieltä, että Joensuun kaupun­gilla on kivaa olla töissä! Vastuul­lisen ja rennon työmme on henki­lös­tömme lisäksi huomannut myös STM, Sitra ja Työter­veys­laitos – saimme heidän myöntämän työelä­män­ke­hit­tä­mis­pal­kinnon vuonna 2017.

Työot­tee­namme on sopiva hulluus ja me-henkisyys! Kokei­lemme, kuunte­lemme ja kiitämme!