Pawel Domański

Pawel on pitkä­ai­kai­nen muusikko Joensuun kaupun­gi­nor­kes­te­rissa. Vuosina 2001–2023 Pawel toimi orkes­te­rin II konsert­ti­mes­ta­rina, jonka jälkeen hän halusi antaa tilaa nuorem­mille muusi­koille ja siirtyi II viulusektioon. 

Pawel aloitti viulun­soi­ton opinnot 5‑vuotiaana kotikau­pun­gis­saan Sosnowiecissa Puolassa. Sinfo­niaor­kes­te­rin solis­tina hän debytoi 8‑vuotiaana. Viulun­soi­ton diplo­mi­tut­kin­non Domanski suoritti vuonna 1985 parhain arvosa­noin. Musii­kin maiste­riksi hän valmis­tui Katowicen Kraol Szyma­nowski ‑akate­miasta. Jo opiske­luai­kana hän konser­toi aktii­vi­sesti solis­tina ja kamari­muusik­kona muun muassa barok­kiyh­tyeen capella Acade­mica jäsenenä. Opinto­jaan Domanski on täyden­tä­nyt lukui­silla mesta­ri­kurs­seilla muun muassa Tibor Vargan, Oleg Krysan ja Wolfgang Marsch­ne­rin johdolla.

Puolassa Pawel on toimi­nut muun muassa Sleesian kamarior­kes­te­rin ja Puolan kamari­fil­har­mo­nian konsert­ti­mes­ta­rina sekä Szyma­nowski-akate­mian viulun­soi­ton­opet­ta­jana. Hän on esiin­ty­nyt lukuis­ten orkes­te­rien solis­tina monissa Euroo­pan maissa sekä tehnyt TV- ja radio­ää­ni­tyk­siä Puolassa, Ranskassa, Itäval­lassa ja Saksassa. Suomessa Domanski on esiin­ty­nyt solis­tina, kamari­muusik­kona ja kapellimestarina.