Pawel Domański

Pawel on pitkä­ai­kainen muusikko Joensuun kaupun­gi­nor­kes­te­rissa. Vuosina 2001–2023 Pawel toimi orkes­terin II konsert­ti­mes­ta­rina, jonka jälkeen hän halusi antaa tilaa nuorem­mille muusi­koille ja siirtyi II viulusektioon. 

Pawel aloitti viulun­soiton opinnot 5‑vuotiaana kotikau­pun­gis­saan Sosnowiecissa Puolassa. Sinfo­niaor­kes­terin solistina hän debytoi 8‑vuotiaana. Viulun­soiton diplo­mi­tut­kinnon Domanski suoritti vuonna 1985 parhain arvosa­noin. Musiikin maiste­riksi hän valmistui Katowicen Kraol Szyma­nowski ‑akate­miasta. Jo opiske­luai­kana hän konsertoi aktii­vi­sesti solistina ja kamari­muusik­kona muun muassa barok­kiyh­tyeen capella Academica jäsenenä. Opinto­jaan Domanski on täyden­tänyt lukui­silla mesta­ri­kurs­seilla muun muassa Tibor Vargan, Oleg Krysan ja Wolfgang Marsch­nerin johdolla.

Puolassa Pawel on toiminut muun muassa Sleesian kamarior­kes­terin ja Puolan kamari­fil­har­mo­nian konsert­ti­mes­ta­rina sekä Szyma­nowski-akatemian viulun­soi­ton­opet­ta­jana. Hän on esiin­tynyt lukuisten orkes­te­rien solistina monissa Euroopan maissa sekä tehnyt TV- ja radio­ää­ni­tyksiä Puolassa, Ranskassa, Itäval­lassa ja Saksassa. Suomessa Domanski on esiin­tynyt solistina, kamari­muusik­kona ja kapellimestarina.