Mariko Matsumoto

Mariko on orkes­te­rimme konsert­ti­mes­tari. Hän on kunnian­hi­moinen ja tarkkaot­teinen viulu­tai­tei­lija, jolle myös soolo­re­per­tu­aarin hallinta on tärkeä osa muusik­koutta. Hän on toiminut urallaan mm. Sinfonia Lahden, Tampere Filhar­mo­nian, Jyväskylä Sinfonian sekä Unkarin kansal­lisen sinfo­niaor­kes­terin viulis­tina ja konsert­ti­mes­ta­rina. Hän on suorit­tanut konsert­ti­diplomin (2012) ja maisterin tutkinnon (2008) Hanno­verin Hochschule für Musik Theater und Medie­nistä, ja musiikin maisterin tutkinnon Franz Liszt-akate­miasta (2007). Hänet on palkittu lukui­silla kilpai­lu­pal­kin­noilla ja tunnus­tuk­silla vuosina 1997–2009: ensim­mäisen palkinnon hän saavutti Unkarin uuden musiikin kilpai­lussa 2009.