Klaus-Peter Haav

Klaus-Peter on orkes­te­rimme vuorot­te­leva konsert­ti­mes­tari. Klaus-Peter luonnehtii viulun­soiton olleen osa hänen elämäänsä aina. Musiikin tunteel­li­suuden ja yhdessä tekemi­sestä nautti­misen muusikko nostaa orkes­te­rissa soitta­misen hienoim­piin puoliin.

– Molemmat vanhem­pani ovat ammat­ti­viu­lis­teja, joten viulu on tullut niin sanotusti äidin­maidon mukana elämääni, Haav kertoo.

– Musiikki on hyvin emotio­naa­lista ja siinä pääsee eläyty­mään ihan täysillä mukana. On todella hienoa päästä saman­hen­kisten ihmisten kanssa tekemään musiikkia, hän sanoo.

Viulu ei Klaus-Peterin mukaan ole soitti­mena helpoim­masta päästä, vaan hän kuvailee soitinta haastavaksi.

– Haasta­vuutta voi ymmärtää esimer­kiksi mietti­mällä, miltä tasolta suurin osa ihmisistä lähtee soitta­maan viulua ja että soitti­mesta pitäisi saada kaunis ääni aikai­seksi, hän avaa.

Jos viulun­soitto ei olisi vienyt miestä mennes­sään, vaihtoeh­toja tulevai­suu­delle olisi löytynyt takataskusta.

– Jos en olisi viulisti, tekisin toden­nä­köi­sesti jotain ruoan­lait­toon liittyvää – voisin olla kokki. Se on myös luovaa työtä, joten se olisi jo siinä mielessä lähellä sydäntäni, Haav valottaa.