Aloitin päätoi­mi­sena kontra­bas­son­soit­ta­jana Joensuun kaupun­gi­nor­kes­te­rissa lokakuussa 1990.
Vapaa aikanani viihdyn talos­samme Ylämyl­lyllä ja kesämö­kil­lämme Kiihte­lys­vaa­rassa. Pyöräilen työmat­koja, hiihdän ja liikun luonnossa työni vasta­pai­noksi. Harrastan esimer­kiksi puutarhan hoitoa, puusepän töitä, sienes­tystä ja poltto­puiden tekoa.
Opetin myös kontra­bas­son­soittoa sivutoi­mi­sesti yli kaksi­kym­mentä vuotta Kuopion Konser­va­to­riossa ja jos en olisi soittaja, niin voisinkin toimia soiton opettajana.