Wasser laulua etsimässä

LASTEN­KON­SERTTI

pe 27.9. klo 18.00 Carelia-sali | Wasser laulua etsimässä | Liput 18 / 18 / 6 €, perhe­lippu (2 aikuista 2 lasta) 40 €
Hintoihin sisältyy Lippu­pis­teen palve­lu­maksu 1,60–3,60 € / lippu.
Lippu.fi:n myynti­pis­teiden ostoihin lisätään tilaus­maksu alk. 1,50 €.

Wasser laulua etsimässä on uusi lasten satukon­sertti, joka Mikkelin kehutun kantae­si­tyksen jälkeen saapuu Joensuuhun ja Pohjois-Karjalaan. Johanna Almarkin säveltämä musiikki johdattaa katsojat veden­var­ti­joiden kylään, jossa Jää-mummi (Eija Ahvo) ja hänen lapsen­lap­sensa Wasser (Sigrid Saartamo) etsivät Wasserin kadok­sissa olevaa laulua. Laulu ei ole löytyäk­seen, mutta pullo­posti johdattaa Wasseria lähteelle, Saimaalle, ja myös yllät­tävän kauas.

Musiikki vie tunnel­mil­taan klassi­seen, kansan­musiik­kiin ja jopa afroon Joensuun kaupun­gi­nor­kes­terin sekä Konser­va­to­rion, että Normaa­li­koulun lapsi­kuo­rojen voimalla. Tarkimmat kuulijat löytävät lauluista ja tarinasta viittauksia Pohjois-Karjalan tuttuihin paikkoihin. Taide­maa­lari Sebastian Lindbergin maalamat teokset kuvit­tavat vesisadun ympäröivää maailmaa.

Taiteel­lista työtä on tukenut The Eric and Wendy Schmidt Fund for Strategic Innova­tion. Sadun ja musiikin ennak­ko­tes­tau­tusta on tehty yhteis­työssä ENO-verkko­koulun kanssa Joensuussa Nepenmäen koulussa keväällä 2023. Lisäksi yhteis­työssä on toiminut Itä-Suomen yliopiston luonnon­va­ra­hal­linnan profes­sori Irmeli Musta­lahti WATER-tutki­musyh­tei­söstä sekä Suomen Vesis­tö­säätiö ja Vesi vanhin voite­hista – mitä ihmettä ‑hanke. Esitystä on tukenut myös Maa- ja vesitek­niikan tuki ry, Olga ja Vilho Linnamon säätiö sekä Karja­laisen Kulttuurin Edistämissäätiö.

Konsertti on katsot­ta­vissa myös orkes­terin Youtube-kanavalla.

——————————

CHILDREN’S CONCERT

Fri 27.9. at 18.00 Carelia hall | Wasser looking for his song | Tickets 18 / 18 / 6 €, family ticket (2 adults 2 children) 40 €
Prices include a service charge of €1,60–3,60 per ticket.
Lippu.fi point of sale purchases are subject to a subsc­rip­tion fee starting at €1.50.

Wasser looking for his song (Wasser laulua etsimässä) is a new children’s fairy tale concert, which, after its acclaimed premiere in Mikkeli, is coming to Joensuu and North Karelia. The music, composed by Johanna Almark, takes the audience to the village of the water guards, where Grandma Jää (Eija Ahvo) and her grand­daughter Wasser (Sigrid Saartamo) are searching for Wasser’s missing song. The song is not to be found, but a bottle post leads Wasser to the source, Saimaa, and also to a surpri­singly distant places.

The music takes its moods to classical, folk and even Afro, with the Joensuu City Orchestra and the children’s choirs of the Conser­va­tory and the Normal School. The most observant listeners will find references to familiar places in North Karelia in the songs and story. Paintings by artist Sebastian Lindberg illustrate the world around the waterstory.

The artistic work has been supported by The Eric and Wendy Schmidt Fund for Strategic Innova­tion. The story and music have been pre-tested in colla­bo­ra­tion with the ENO Online School in Joensuu at Nepenmäki School in spring 2023, with the support of Irmeli Musta­lahti, Professor of Natural Resource Manage­ment at the Univer­sity of Eastern Finland from the WATER research community, the Finnish Water Founda­tion and the Water from the Oldest Waters – What a Wonder project. The presen­ta­tion has also been supported by Maa- ja vesitek­niikan tuki ry.

The concert can also be viewed on the orche­stra’s Youtube channel.

(Trans­lated by AI)

——————————

Ohjelma / Program:

Säveltäjä ja kapel­li­mes­tari Johanna Almark
Ohjaus Tomi Kervinen
Pääroo­leissa Eija Ahvo, Sigrid Saartamo ja Janne Sihvo
Kuoro Joensuun konser­va­to­rion lapsi- ja nuori­so­kuorot Tulikatti ja Valo (ohjaaja Ella Kinnunen) yhdessä Tulli­portin normaa­li­koulun kuoron Satakielet kanssa (ohjaajina Taru-Tuija Hyykky ja Janita Lehti)
Taide­maa­lari Sebastian Lindberg
Käsikir­joitus ja sanoitus Heta Heiskanen
Lavastus ja puvustus Teatteri Traktori ja Riveria
Tuotanto ENO-verkko­koulu ja Joensuun kaupunginorkesteri

Johanna Almark: Wasser laulua etsimässä (60′)

Liput ennakkoon Carelicu­mista, tai verkosta lippu.fi.

Array
(
    [0] => https://www.lippu.fi/artist/joensuun-kaupunginorkesteri/joensuun-kaupunginorkesteri-wasser-laulua-etsimaessae-3664229/
)