Viihde­kon­sertti

ke 12.10.2022 klo 19 | Carelia-sali | Liput 37,50/34,50/27,50 €
Yksit­täis­li­put tulevat myyntiin Carelicu­miin ja Lippu­pis­teelle 1.7.2022. Uudet kausi­kor­tit tulevat myyntiin 13.6.2022!

Laulu­yh­tye Rajaton
Kapel­li­mes­ta­rina Johan­nes Rannila

On vaikea kuvitella yleisöä, jolle Rajaton ei voisi laulaa,
tai musiik­ki­tyy­liä, jota se ei voisi tehdä omakseen.
Yhtyee­seen kuulu­vat Essi Wuorela (sopraano), Aili Ikonen
(sopraano), Soila Sariola (altto), Hannu Lepola (tenori),
Ahti Paunu (baritoni) ja Jussi Chyde­nius (basso). Jäsenten
musii­kil­li­set taustat vaihte­le­vat klassi­sesta musiikista
kansan­musiik­kiin, iskel­mään ja rockiin. Vaikut­tei­den laaja
kirjo luo pohjan Rajat­to­man soinnin monimuotoisuudelle.

Laaja skaala ei kuiten­kaan ole itsei­sarvo, sillä musiikillinen
sisältö on yhtyeelle aina tärkeäm­pää kuin muoto.

Syksyllä 1997 perus­tettu Rajaton juhlis­taa tänä vuonna
25-vuotista uraansa. Suomen ensim­mäi­nen a cappella
‑yhtye on urallaan pitänyt kärki­paik­kaa Suomen virallisella
albumi­lis­talla, myynyt tuplapla­ti­naa ja kiertänyt
ahkerasti Suomessa ja maail­malla. Yhtye on esiintynyt
myös kymme­nien maail­man johta­vien sinfoniaorkestereiden
solis­tina. Joensuun konser­tissa kuullaan kapellimestari
Jonas Ranni­lan johdolla laulu­yh­tyeen omia
klassi­koita, hittejä mm. Abban, Queenin ja Stingin ajattomasta
tuotan­nosta sekä ainut­ker­tai­sia soolonumeroita.

Ääni on rajaton, mutta Carelia-salin paikka­määrä rajal­li­nen – hanki lippusi konsert­tiin ajoissa!

Pikkupre­lu­dit ennen konser­tin alkua klo 18.30–18.45 Carelian aulassa.