Titaanien kasvu

KAUSI­KORT­TI­KON­SERTTI, KAUDEN AVAUSKONSERTTI

pe 6.9. klo 18 Joensuu, Carelia-sali | Titaanien kasvu | Liput 29 / 26 / 6 €
Hintoihin sisältyy Lippu­pis­teen palve­lu­maksu 1,60–3,60 € / lippu.
Lippu.fi:n myynti­pis­teiden ostoihin lisätään tilaus­maksu alk. 1,50 €.

Sinfo­nia­kon­sert­tien kausi pärähtää käyntiin isosti yhteis­kon­ser­tilla, kun Kuopion kaupun­gi­nor­kes­teri saapuu Joensuuhun yhdessä kapel­li­mes­tari Eugene Tziganen kanssa. Konsertti esittelee kaksi avain­hen­kilöä, jotka muuttivat suuresti musiikin historian kulkua: Richard Wagnerin ja Franz Lisztin. Wagner inspi­roitui Lisztin pianis­ti­sesta vapau­desta ja halusi soveltaa sitä sävel­lyk­siinsä orkes­te­rille. Konsertin avaava mahti­pon­tinen alkusoitto Wagnerin ooppe­rasta Nürnbergin mesta­ri­lau­lajat on yksi ooppe­ra­kir­jal­li­suuden suosi­tuim­mista. Lisztin Le Preludes on sävel­täjän kirjoit­taman teose­sit­telyn mukaan Alphonse de Lamar­tinen runon musii­kil­linen kuvaus, joka kulkee mm. rakkauden ja myrskyn kautta voittoon. Konsertin päättää Gustav Mahlerin kunnian­hi­moinen 1. sinfonia, joka taas on saanut inspi­raa­tionsa Jean Paulin suosi­tusta romaa­nista Titan.

Konsertti myös Kuopion musiik­ki­kes­kuk­sessa torstaina 5.9. klo 18.

Joensuun konsertti on katsot­ta­vissa myös orkes­terin Youtube-kanavalla.

————————————

SEASON TICKET CONCERT, OPENING CONCERT OF THE SEASON

Fri 6.9. at 18 Joensuu, Carelia Hall | Growth of the Titans | Tickets 29 / 26 / 6 €
Prices include Lippu­piste service fee 1,60–3,60 € / ticket.
Lippu.fi point of sale purchases are subject to a subsc­rip­tion fee starting from € 1,50.

The symphony season kicks off with a big joint concert when the Kuopio City Orchestra arrives in Joensuu with conductor Eugene Tzigane. The concert will present two key figures who greatly changed the course of musical history: Richard Wagner and Franz Liszt. Wagner was inspired by Liszt’s pianistic freedom and wanted to apply it to his compo­si­tions for orchestra. The grand overture from Wagner’s opera The Master Singers of Nuremberg, which opens the concert, is one of the most popular in operatic litera­ture. Liszt’s Le Preludes is, according to the compo­ser’s intro­duc­tion, a musical descrip­tion of a poem by Alphonse de Lamartine, which goes through love and storm to triumph, among other things. The concert concludes with Gustav Mahler’s ambitious Symphony No 1, again inspired by Jean Paul’s popular novel Titan.

Concert also at the Kuopio Music Centre on Thursday 5th of September at 18:00.

The Joensuu’s concert can also be watched on the orche­stra’s Youtube channel.

(Trans­lated with AI)

————————————

Ohjelma / Program:

Eugene Tzigane, kapellimestari
Joensuun ja Kuopion kaupunginorkesterit

Richard Wagner: Alkusoitto Nürnbergin mesta­ri­lau­lajat (9’)
Franz Liszt: Les Préludes (15’)
Väliaika
Gustav Mahler: Sinfonia nro 1 D‑duuri ”Titan” (55’)

Kausi­kort­ti­myynti alkaa 1.6.2024, yksit­täis­li­pun­myynti avautuu 1.7.2024

 

Array
(
    [0] => https://www.lippu.fi/artist/joensuun-kaupunginorkesteri/joensuun-kaupunginorkesteri-titaanien-kasvu-3664211/
)