Sinfo­nia­kon­sertti IV

to 27.10.2022 klo 19 | Carelia-sali | Liput 27,50/25,50/6,50 €
Yksit­täis­li­put tulevat myyntiin Carelicu­miin ja Lippu­pis­teelle 1.7.2022. Uudet kausi­kor­tit tulevat myyntiin 13.6.2022!

Alkusoitto laulu­näy­tel­mästä Heimkehr aus der Fremde (vapaasti suomen­net­tuna ”muuka­lai­sen kotiin­pa­luu”) henkii 1930-luvun Hollywood-eloku­va­mai­suutta – joskin Mendels­sohn sävelsi kysei­sen teoksen sata vuotta ennen liikku­van kuvan kulta-aikaa. Konser­tin tähtio­suu­desta vastaa RSO:n soolo­käy­rä­tor­ven soittaja Jukka Harju hänelle tilaus­teok­sena Osmo Tapio Räihä­län sävel­tä­män käyrä­tor­vi­kon­ser­ton parissa. Unenmai­sen käyrä­tor­vi­kon­ser­ton vasta­pai­nona kuullaan Cecilia Damströ­min kohta­lo­kas Lucrum. Konser­tin päättää niin ikään Mendels­soh­nin neljäs sinfo­nia. Lisänimi ”Italia­lai­nen” juontaa juurensa sävel­tä­jän olinpaik­kaan sävel­lys­työn luonnos­te­lu­vai­heessa vuonna 1829. Sinfo­nia nro. 4:n opusnu­mero on 90 seura­ten sävel­lys­jär­jes­tyk­ses­sään Heimkehr aus der Fremde, (Op. 89) ‑teosta.

Ohjelma:
Maria Itkonen, kapellimestari
Jukka Harju, käyrätorvi

Felix Mendels­sohn: Heimkehr aus der Fremde alkusoitto
Osmo Tapio Räihälä: Konsertto käyrä­tor­velle ja orkesterille
Cecilia Damström: Lucrum
Felix Mendels­sohn: 4. sinfo­nia ”Italia­lai­nen”

Konser­tin kesto on noin 2 tuntia.

Pikkupre­lu­dit ennen konser­tin alkua klo 18.30–18.45 Carelian aulassa.

Orkes­teri omaksi ‑tilai­suus keski­viik­kona 26.10. klo 17.30 Joensuun pääkir­jas­ton musiik­kio­sas­ton Vinttiklu­billa, vapaa pääsy! Tieto­kir­jal­li­suu­den Finlan­dia-palkin­non saanut Osmo Tapio Räihälä: Miksi nykymusiikki on niin vaikeaa?