Sinfo­nia­kon­sertti II

to 29.9.2022 klo 19 | Carelia-sali | Liput 27,50/25,50/6,50 €
Yksit­täis­li­put tulevat myyntiin Carelicu­miin ja Lippu­pis­teelle 1.7.2022. Uudet kausi­kor­tit tulevat myyntiin 13.6.2022!

Kapel­li­mes­tari Jukka Untamala johdat­taa kuuli­jan utuis­ten ja unenomais­ten äänimai­se­mien äärelle. Mutta kuten unissa usein, tapah­tuu myös konser­tin teoksissa yllät­tä­viä ja dramaat­ti­sia­kin käänteitä. Aki Yli-Salomäen moderni teos Uneen… leijai­lee lyyri­sen kirkkaana sointu­ku­del­mana, kun taas Osvaldo Golijo­vin klari­ne­tille ja jousi­kvar­te­tolle sävel­letty teos poukkoi­lee melodi­sesti eri ajoissa ja paikoissa.

Lohjan kaupun­gi­nor­kes­te­rin taiteel­li­sena johta­jana nykyi­sin toimiva Untamala on myös pitkän uran tehneen Kamus-kvarte­tin viulisti ja perus­ta­ja­jä­sen. Untama­lan viimei­sin ansio on täysin uuden, kansain­vä­li­sen Helsinki Seriös ‑kamari­musiik­ki­sar­jan yhtenä taiteel­li­sena johta­jana toimi­mi­nen. Konser­tin solis­tina vakuut­taa yksi aikamme ansioi­tu­neim­mista klari­ne­tis­teista, ensim­mäi­senä suoma­lai­sena arvos­te­tun Carl Nielsen ‑kilpai­lun vuonna 2009 voitta­nut Olli Leppäniemi.

Ohjelma:
Jukka Untamala, kapellimestari
Olli Leppä­niemi, klarinetti

Aki Yli-Salomäki: ”Uneen…”
Osvaldo Golijov: The Dreams and Prayers of Isaac the Blind
Dmitri Šosta­ko­vitš: Kamari­sin­fo­nia op. 83a

Konser­tin kesto on n. 2 tuntia, sisäl­täen väliajan.

Pikkupre­lu­dit ennen konser­tin alkua klo 18.30–18.45 Carelian aulassa.