Sergey Malov sello olkapäällään

Liput 27,50/25,50/6,50 € +tilaus­mak­sut (alk. 1,50 € www.lippu.fi)
Liput ennak­koon Carelicu­mista tai osoit­teesta www.lippu.fi. Lippuja on saata­villa myös ovelta tuntia ennen konser­tin alkua.

Tässä konser­tissa aikamat­kail­laan 1700– ja 1800–lukujen sävelissä, Sergey Malovin taitu­roi­dessa sellis­tinä! Carl Philipp Emmanuel Bachin Es-duuri­sin­fo­nia on lyhyestä kestos­taan huoli­matta erittäin monipuo­li­nen ja ilmei­käs. Schuber­tin kuuden­nessa sinfo­niassa puoles­taan kuuluu kolle­go­jen, erityi­sesti Haydnin ja Beetho­ve­nin vaiku­tus. Haydnin D‑duurikonsertto sellolle sai ilmes­tyt­ty­ään vuonna 1783 varsin epäile­väi­sen vastaan­o­ton. Suosion saavut­ta­mi­nen sellis­tien keskuu­dessa otti aikansa, mutta erityi­sesti alkupe­räi­sen käsikir­joi­tuk­sen löydyt­tyä vuonna 1951 on konsert­toa alettu jälleen esittää sen alkupe­räi­sessä muodos­saan. Mutta mikä onkaan Violoncello da Spalla? Tule ja ota selvää!

Ohjelma:

Joensuun kaupun­gi­nor­kes­teri
Sergey Malov, liidaus/kapellimestari/solisti

Carl Philipp Emanuel Bach: Sinfo­nia Es-duuri, Wq 179 (12′)
Haydn: Sello­kon­sertto nro 2 D‑duuri, Hob. VIIb:2 (25′)
Franz Schubert: Sinfo­nia nro 6, D.589 C‑duuri (30′)

Konser­tin kesto noin 1 h 40 min.
Pikkupre­lu­dit ennen konser­tin alkua klo 18.30–18.45 Carelian aulassa.