Party­Tuure

VIIHDE­KON­SERTTI

to 12.9. klo 18 | Carelia-sali | Party­Tuure | Liput 40 €
Hintoihin sisältyy Lippu­pis­teen palve­lu­maksu 1,60–3,60 € / lippu.
Lippu.fi:n myynti­pis­teiden ostoihin lisätään tilaus­maksu alk. 1,50 €.

Tuplapla­tinaa, platinaa ja kultaa uransa aikana myynyt Tuure Kilpe­läinen jatkaa pitkää laulaja-laulun­te­kijä taival­taan, joka huipentuu vuoden 2024 yhtei­se­siin­ty­mi­siin sinfo­niaor­kes­te­reiden kanssa. Luvassa on ainut­laa­tuisia esiin­ty­misiä useamman kaupun­gi­nor­kes­terin kanssa ja kiertue starttaa Joensuusta!

Konsertin kappaleet koostuvat mm. Kaihon karavaanin hiteistä sekä Tuuren uusimman levyn kappa­leista. Konser­tissa kuullaan noin viiden­toista kappaleen kirjo Tuuren laajasta tuotan­nosta sovitet­tuna isolle orkes­te­rille. Tuuren laulaja-laulun­te­kijä profiili yhdis­tet­tynä kaupun­gi­nor­kes­te­reiden laajaan äänimai­se­maan saa kappaleet nousemaan aivan uusiin tunnetiloihin.

Tulevan syksyn konser­teissa on mukana myös Tuure Kilpe­läisen oma yhtye, jäseni­nään Ansku Mellanen (basso, kitara, laulu), Julius Sihvonen (kosket­timet, laulu) ja Eliel Viitanen (rummut). Sovituksia kappa­leista ovat kirjoit­ta­neet alansa parhaat nuoret tekijät, kuten Sampo KasurinenAnssi VäxbySami PitkämöAntti Rissanen ja Marzi Nyman. Kapel­li­mes­ta­rina toimii vahvan kokemuksen sinfo­niaor­kes­te­reista omaava Antti Rissanen.

Party­Tuure-kiertu­eella kohtaavat kaksi maailmaa uniikilla tavalla – laulaja-laulun­te­kijä Tuure sekä viisi eri ammat­ti­sin­fo­niaor­kes­teria, joista kukin tuo oman sävynsä ja erityis­laa­tuisen tekemi­sensä osaksi ainut­laa­tuista kokonai­suutta. Konsertit toteu­te­taan yhteis­työssä Joensuun kaupun­gi­nor­kes­terin, Kuopion kaupun­gi­nor­kes­terin, Jyväskylä Sinfonian, Kymi Sinfo­niettan sekä Lappeen­rannan kaupun­gi­nor­kes­terin kanssa.

Yhteistyö ison orkes­terin kanssa on minulle uutta, ja niinpä nämä konsertit ovat suuri askel tunte­mat­to­maan. Odotan jänni­tyk­sellä, mutta erittäin suurella innolla tulevia keikkoja yhdessä Antti Rissasen ja suoma­laisten huippuor­kes­te­reiden kanssa”, Tuure kertoo. ”Haluamme toteuttaa tämän kaiken kunnian­hi­moi­sesti. Annoin suuresti arvos­ta­mil­lemme sovit­ta­jille vapaat kädet ja Antti Rissa­selle täydet valtuudet toimia taiteel­li­sena johtajana. Halusimme pistää itsemme likoon niin, että sovituk­siin tulisi jotain uutta ja suurta, kappaleen perus­a­ja­tuksen pysyessä uskol­li­sena alkupe­räi­selle. Ohjel­misto on mietitty hyvin tarkkaan. Luonnol­li­sesti mukana on tunne­tuimpia kappa­lei­tani, mutta myös helmiä, joita en ole esittänyt vuosiin”, artisti taustoittaa.

Tuuren kappaleet ovat vahvoja, perin­tei­seen käsityöhön nojaavia popkap­pa­leita, jotka tarjoavat sovit­ta­jalle runsaasti mahdol­li­suuksia käyttää orkes­terin väripa­lettia, mutta silti aina soittavat kuin itse itseään”, konsert­tien taiteel­linen johtaja Antti Rissanen puoles­taan kommentoi.

Iskelmä-Finlan­dialla vuonna 2023 palkittu ja useaan otteeseen Emma-palkin­nolla notee­rattu Tuure Kilpe­läinen julkaisi loppu­vuo­desta uuden studio­al­bu­minsa ”Sanat jää ilmaan”. Muun muassa hiteis­tään ”Kaikki mihin oot tottunut””Matkalla kotiin” ja ”Valon pisaroita” tunnetun artistin kappaleet ovat tuoneet esittä­jäl­leen vuosien varrella lukuisia ja monin­ker­taisia kulta- ja platinalevyjä.

————————————

ENTER­TAIN­MENT CONCERT

Thu 12.9. at 18 | Carelia hall | Party­Tuure | Tickets 40 €
Prices include a service charge of 1,60–3,60 € / ticket.
For purchases from Lippu.fi points of sale, a subsc­rip­tion fee of € 1,50 will be added.

Having sold double platinum, platinum and gold during his career, Tuure Kilpe­läinen continues his long career as a singer-songw­riter, which will culminate in 2024 with co-commis­sioned perfor­mances with symphony orche­stras. There will be unique perfor­mances with several city orche­stras and the tour will start from Joensuu!

The concert will include hits from Kaiho’s caravan and tracks from Tuure’s latest album. The concert will feature a variety of about fifteen songs from Tuuren’s extensive produc­tion arranged for a large orchestra. Tuure’s singer-songw­riter profile combined with the wide soundscape of the city orche­stras makes the songs take on a whole new emotional dimension.

Tuure Kilpe­läi­nen’s own band, Ansku Mellanen (bass, guitar, vocals), Julius Sihvonen (keyboards, vocals) and Eliel Viitanen (drums), will also perform at the upcoming autumn concerts. The arran­ge­ments have been written by some of the best young artists in the field, including Sampo Kasurinen, Anssi Växby, Sami Pitkämö, Antti Rissanen and Marzi Nyman. The conductor is Antti Rissanen, who has a strong background in symphony orchestras.

The Party­Tuure tour brings together two worlds in a unique way – singer-songw­riter Tuure and five different profes­sional symphony orche­stras, each with their own unique sound and unique way of doing things. The concerts are organised in colla­bo­ra­tion with the Joensuu City Orchestra, Kuopio City Orchestra, Jyväskylä Symphony, Kymi Symphony and Lappeen­ranta City Orchestra.

“Colla­bo­ra­tion with a big orchestra is new to me, and so these concerts are a big step into the unknown. I’m looking forward with excite­ment, but with great antici­pa­tion to the upcoming concerts with Antti Rissanen and top Finnish orche­stras,” Tuure says. “We want to do all this with ambition.I gave our highly respected arrangers a free hand and Antti Rissanen full authority as artistic director. We wanted to put ourselves out there so that the arran­ge­ments would be something new and big, while remaining true to the basic idea of the song.The programme has been very carefully thought out.Naturally, there are some of my best-known songs, but also some gems that I haven’t performed for years,” he explains.“Tuure’s songs are strong pop songs that rely on tradi­tional crafts­manship, offering the arranger plenty of oppor­tu­ni­ties to use the orche­stra’s colour palette, yet always playing as if they were themselves,” says Antti Rissanen, artistic director of the concerts.

“Tuure’s songs are strong pop songs that rely on tradi­tional crafts­manship, offering the arranger plenty of oppor­tu­ni­ties to use the orche­stra’s colour palette, but always playing as if they were themselves,” says Antti Rissanen, artistic director of the concerts.

Tuure Kilpe­läinen, winner of the Iskelmä-Finlandia 2023 and several times Emma Award winner, released his new studio album “Sanat jää ilmaan” at the end of the year. The artist’s songs, known for his hits ”Kaikki mihin oot tottunut””Matkalla kotiin” ja ”Valon pisaroita”, among others, have brought his artist numerous and multiple gold and platinum albums over the years. (Trans­lated with AI)

————————————

Ohjelma / Program:

Antti Rissanen, kapellimestari
Tuure Kilpe­läinen, laulu
Ansku Mellanen, basso, kitara, laulu
Julius Sihvonen, kosket­timet, laulu
Eliel Viitanen, rummut

Konsertin kappaleet koostuvat mm. Kaihon karavaanin hiteistä sekä Tuuren uusimman levyn kappaleista.

 

Array
(
    [0] => https://www.lippu.fi/artist/joensuun-kaupunginorkesteri/joensuun-kaupunginorkesteri-partytuure-3664222/
)