Orkesteri omaksi: Räihälä

ti 14.5. klo 17.30 | Joensuun pääkir­jaston musiik­kio­saston Vinttiklubi | Vapaa pääsy!
Toukokuun Orkesteri omaksi ‑tilai­suu­dessa puhumassa on säveltäjä Osmo Tapio Räihälä yhdessä Joensuun kaupun­gi­nor­kes­terin taiteel­listen partne­reiden Minna Pensolan ja Antti Tikkasen kanssa.
Tilai­suu­dessa jutus­tel­laan rennosti musii­kista ja kirjal­li­suu­desta, sekä viikon konserttisisällöistä.
Räihälän teos Aistil­linen kohtaa­minen itäisessä puutar­hassa kantae­si­te­tään Joensuun kaupun­gi­nor­kes­terin Uusia yllätyksiä ‑konser­tissa torstaina 16.5. Carelia-salissa.
Tilai­suu­teen on vapaa pääsy, lämpi­mästi tervetuloa!