Nerou­den lähteillä ‑taitei­li­jat tauteineen

to 30.3.2023 klo 19 | Carelia-sali
Liput 27,50/25,50/6,50 € + tilaus­mak­sut (alk. 1,50 € www.lippu.fi)

Sävel­sikö Beetho­ven, kun hän menetti kuulonsa? Miten kirjoit­taa nuotteja paperille? Tätä varmasti joutui pohti­maan näkönsä menet­tä­nyt Johan Sebas­tian Bach. Suurten sävel­tä­jien työtä ja elämää vaikeut­ti­vat monet sairaudet,sekä ongel­mat. Tästä sävel­tä­jä­ne­ro­jen hauraasta elämästä nousee orkes­te­rin eteen kerto­maan lääke­tie­teen tohtori, kirjai­lija Jari Sinkko­nen. Illan ohjel­misto koostuu luonnol­li­sesti näistä aikamme legen­do­jen musii­kista. Kaiken tämän kruunaa taiteel­lis­ten partne­rei­demme Minna Penso­lan ja Antti Tikka­sen Duo Tiksola, joka vastaa illan solis­ti­sesta osuudesta sekä orkes­te­rin liidauksesta!

Orkes­teri omaksi ‑tilai­suus keski­viik­kona 29.3. klo 17.30 Joensuun pääkirjaston
musiik­kio­sas­ton Vinttiklubilla.

Ohjelma:

Joensuun kaupun­gi­nor­kes­teri
Duo Tiksola: Minna Pensola ja Antti Tikka­nen, liidaus, viulu
Jari Sinkko­nen, kirjailija

Johan Sebas­tian Bach: Konsertto kahdelle viululle, jousille ja conti­nuolle d‑molli BWV 1043, 2.osa Largo ma non tanto
Georg Händel: Vesimusiikki nro 3 G‑duuri HWV350, Menuetti
Ludvig van Beetho­ven: Romanssi viululle ja orkes­te­rille nro 2 F‑duuri Op.50
Gioac­hino Rossini: Cenerentola-alkusoitto
Clara Schumann: Romanssi nro 1 viululle ja orkes­te­rille Op. 22
Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfo­nia nro 40 g‑molli K550

Konser­tin kesto on noin kaksi tuntia.