Kultainen klassikko & harmonikka

KAUSI­KORT­TI­KON­SERTTI

to 24.10. klo 18 Carelia-sali | Kultainen klassikko & harmo­nikka | Liput 29 / 26 / 6 €
Hintoihin sisältyy Lippu­pis­teen palve­lu­maksu 1,60–3,60 € / lippu.
Lippu.fi:n myynti­pis­teiden ostoihin lisätään tilaus­maksu alk. 1,50 €.

Suomen kansain­vä­li­sesti tunne­tuim­piin nykysä­vel­tä­jiin kuuluva Kalevi Aho (s.1949) viettää 75v ‑juhla­vuot­taan, jonka kunniaksi orkesteri esittää Ahon sävel­tämän Sonata concer­tanten. Teos on alun perin sävel­letty harmo­ni­kalle ja jousille vuonna 1984, mutta jonka lopul­linen versio valmistui vasta vuonna 1989.

Myöhemmin myös harmo­nik­ka­tai­tei­lija Janne Valkea­joki innostui 1. harmo­nik­ka­so­naa­tista, ja hän ehdotti, että Aho laatisi sonaa­tista lisäksi konser­toivan version harmo­ni­kalle ja jousille – Valkea­joen mielestä sonaatti on olemuk­sel­taan niin orkestraa­linen. Näin teosta voitai­siin esittää myös kamarior­kes­te­rien konser­teissa. Valkea­joki teki syksyllä 2018 itse luonnoksen täksi konser­toi­vaksi versioksi, ja sen pohjalta Aho loi elokuussa 2019 Sonata concer­tanten, joka pohjautu varsin tarkasti alkupe­räi­seen sonaattiin.

Konsertin päättää Beetho­venin Sinfonia nro 2, jonka hän sävelsi kulta-aikanaan 1700- ja 1800-lukujen taitteessa. Beethoven aloitti toisen sinfo­niansa kirjoit­ta­misen tuotte­liaim­pana mutta paradok­saa­li­sesti masen­ta­vim­pana aikanaan, sillä sävel­lys­työtä vaikeutti alkava kuurou­tu­minen ja sosiaa­listen kanssa­käy­misten vähen­ty­minen. Kuitenkin sateen­kaaren päässä näkyy valoa, sillä teoksen henki on positii­vinen, rohkea ja inspi­roiva. 1700-luvun lopun lopulla Beethoven notee­rat­tiin paikal­li­sesti ja ulkomaita myöten, jolloin häneltä tilattiin teoksia enemmän kuin hän pystyi säveltämään.

——————————

SEASON TICKET CONCERT

Thu 24.10. at 11 am Carelia Hall | Golden Classic & Accordion | Tickets 5 €, only at the door, no advance booking.
Prices include a service charge of €1,60–3,60 per ticket.

Kalevi Aho (b.1949), one of Finland’s most inter­na­tio­nally renowned contem­po­rary composers, is celebra­ting his 75th birthday and the orchestra will perform the Sonata concer­tante composed by Aho. The work was origi­nally composed for accordion and strings in 1984, but the final version was not completed until 1989.

Later, accor­dio­nist Janne Valkea­joki also became enthusiastic about the 1st Harmonic Sonata and suggested that Aho should also compose a concert version for accordion and strings – Valkea­joki felt that the sonata was so orche­stral in nature. In this way, the work could also be performed in chamber orchestra concerts. In autumn 2018, Valkea­joki himself made a draft of this concert version, and in August 2019 Aho created a Sonata concer­tante based very closely on the original sonata.

The concert will conclude with Beetho­ven’s Symphony No 2, composed during his golden age in the mid-1700s and 1800s. Beethoven began writing his second symphony at the most produc­tive but paradoxically depres­sing time of his life, as his work was hampered by the onset of deafness and a decline in social interac­tion. However, there is light at the end of the rainbow, as the spirit of the work is positive, coura­geous and inspiring. By the end of the 17th century, Beethoven was being noticed locally and abroad, and was commis­sioned for more works than he could compose. (Trans­lated with AI)

——————————

Ohjelma / Program:

Jan Söderblom, kapellimestari
Janne Valkea­joki, harmonikka

Igor Stravinsky: Eight Instru­mental Minia­tures (8′)
Kalevi Aho: Sonata Concer­tante (25’)
Väliaika
Ludwig van Beethoven: Sinfonia No.2, op.36, D‑duuri (32′)

Kausi­kort­ti­myynti alkaa 1.6.2024, yksit­täis­li­pun­myynti avautuu 1.7.2024

 

Array
(
    [0] => https://www.lippu.fi/artist/joensuun-kaupunginorkesteri/joensuun-kaupunginorkesteri-kultainen-klassikko-ja-harmonikka-3664233/
)