Kirkas­tettu yö

KAUSI­KORT­TI­KON­SERTTI

to 2.11. klo 19 | Carelia-Sali | Liput: 28,10 / 25,60 / 6,60 €
Hintoihin sisältyy Lippu­pis­teen palve­lu­maksu 1,60–3,60 € / lippu.
Lippu.fi:n myynti­pis­teiden ostoihin lisätään tilaus­maksu alk. 1,50 €.

Joensuun kaupun­gi­nor­kes­teri tarjoaa yleisölle unohtu­mat­toman konsert­tie­lä­myksen Carelia-salissa torstaina 2. marras­kuuta kello 19. Illan ohjelma on täynnä musii­kil­lista intohimoa, taitu­ruutta orkes­terin taiteel­lisen partnerin Minna Pensolan liida­tessa orkesteria.

Niin yön, kuin konsertti-illankin kirkastaa Joensuun kaupun­gi­nor­kes­teri esittäes­sään yhden Arnold Schön­bergin tärkeim­mistä teoksista Verklärte Nacht. Tämä teos on saanut inspi­raa­tionsa saman­ni­mi­sestä runosta ja Schön­bergin rakkau­desta sisarensa opettajaa kohtaan. Runon tulkin­nasta vastaa orkes­terin tuotta­ja­mark­ki­noija Heikki Pievi­läinen, joka nousee ensi kertaa urallaan orkes­terin eteen lausumaan. Konsertin aikana nähdään Kirkas­tettu yö ‑teokseen pohjau­tuva visua­li­sointi, jonka Joensuun seudun kansa­lais­opiston lasten ja nuorten kuvatai­deo­pe­tuksen piirus­tuksen, maalauksen ja laajan kuvatai­de­työ­pajan opiske­lijat ovat taiteil­leet syksyn aikana.

Viulis­ti­nakin tunnettu Pensola näyttää taitonsa myös illan solistina, kun illan toisena myöhäis­ro­man­tiikan teoksena kuulemme Kurt Weillin Viulu­kon­serton op.12. Tämä teos antaa soitta­jal­leen mahdol­li­suuden valaista koko lavan virtuo­si­tee­tilla, kuin kuu konsanaan. Tule siis kirkas­ta­maan iltasi Carelia-saliin.

Ohjelma:

Minna Pensola, liidaus

Arnold Schönberg: Kirkas­tettu yö op.4 (30’)
Kurt Weill: Viulu­kon­sertto op.12 (33’)

Konsertin kesto on noin 1 h 30 min, sisältäen väliajan.

Käsioh­jelma

Tunti ennen konserttia ‑tilaisuus klo 18 ravintola Careliassa.

Kausi­kortit ovat myynnissä 1.6.–1.7.2023, yksit­täis­li­pun­myynti avautuu 2.7.2023.

Avoin kenraa­li­har­joitus to 2.11. klo 11 alkaen, liput 3 euroa ovelta.

Array
(
    [0] => https://www.lippu.fi/event/joensuun-kaupunginorkesteri-kausi-2023-2024-joensuun-kaupunginorkesteri-17277301/
)