Kantele konser­toi, Sibelius soi!

KAUSI­KORT­TI­KON­SERTTI

Liput 27,50/25,50/6,50 € +tilaus­mak­sut (alk. 1,50 € www.lippu.fi)
Liput ennak­koon Carelicu­mista tai osoit­teesta www.lippu.fi. Lippuja on saata­villa myös ovelta tuntia ennen konser­tin alkua.

Huom! Ohjel­ma­muu­tos! Konser­tin solis­tina Katri Tikka. Juhani Nuorva­lan Concer­tino sähkö­kan­te­leelle ja nauhalle jää pois ohjelmistosta.

Antaa Katri Tikan harpun kuljet­taa ja runon­lau­laja Liisa Matvei­sen itkeä mei­dät Sibeliuk­sen ensim­mäi­sen sinfo­nian tunnel­maan tässä Joensuun kaupun­gi­nor­kes­te­rin sinfo­nia­kon­ser­tissa. Sibeliuk­sen lisäksi kuullaan suoma­lai­sen sävel­tä­jän, Timo Alako­ti­lan Harppu­kon­ser­ton kantae­si­tys. Tämän tuntei­den konser­tin kapelli­mestarina toimii Anna-­Maria Helsing.

Ohjelma:

Joensuun kaupun­gi­nor­kes­teri
Anna-Maria Helsing, kapellimestari
Katri Tikka, harppu
Liisa Matvei­nen, itkijä

Jean Sibelius: Kurki­koh­taus (6′)
Timo Alako­tila: Harppu­kon­sertto (20′)
Väliaika (20′)
Jean Sibelius: Sinfo­nia nro 1 e‑molli Op. 39 (41′)

Konser­tin kesto on noin 1 h 40 min.

Pikkupre­lu­dit ennen konser­tin alkua klo 18.30–18.45 Carelian aulassa.

Tunti ennen konsert­tia ‑tilai­suus on valitet­ta­vasti PERUTTU illan osalta.

Konsertti on osa Joensuun Kulttuu­ri­ki­ma­ran ohjel­mis­toa, lue lisää talven kulttuu­ri­ta­pah­tu­mista osoit­teesta www.joensuu.fi/kulttuurikimara