Händelin Messias

KAUSI­KORT­TI­KON­SERTTI

la 9.12. klo 14 | Joensuun ev.lut. kirkko | Liput: 28,10 / 25,60 / 6,60 €
Hintoihin sisältyy Lippu­pis­teen palve­lu­maksu 1,60–3,60 € / lippu.
Lippu.fi:n myynti­pis­teiden ostoihin lisätään tilaus­maksu alk. 1,50 €.

Tämä uskomat­toman kaunis ja tunteikas teos kertoo Kristuksen synty­mästä, kärsi­myk­sestä, kuole­masta ja ylösnouse­muk­sesta. Pelkkää kärsi­mystä ei kuiten­kaan ole luvassa, sillä Oratorio on täynnä kauniita kuoro- ja soolo-osuuksia sekä orkes­te­ri­musiikkia, joka saa varmasti kuulijan tunteet pintaan.

Messias-oratorio on sävel­tä­jänsä Händelin tunne­tuimpia teoksia, ja se on esitetty ympäri maailmaa jo yli 250 vuoden ajan. Teoksen tunnetuin kohta lienee toisen osan päättävä Halleluja-kuoro, joka on yksi taide­musiikin historian tunne­tuimpia sävelmiä.

Kun Händel itse johti Messias-oratorion esitystä huhti­kuussa 1759, hän sai yllättäen sairaus­koh­tauksen, josta hän ei enää toipunut.

Konsertin kapel­li­mes­ta­rina toimii Helsingin kamari­kuoron taiteel­linen johtaja, kuoron­johdon profes­sori Nils Schwec­ken­diek. Konsertti toteu­te­taan yhteis­työssä Helsingin kamari­kuoron ja Nurmeksen Joulu­musiikin kanssa.

Ohjelma:

Nils Schwec­ken­diek, kapellimestari
Helsingin kamarikuoro

Georg Friedrich Händel: Messias-oratorio HW 56 (158’)

Konsertin kesto on noin 3 h, sisältäen väliajan.

Kausi­kortit ovat myynnissä 1.6.–1.7.2023, yksit­täis­li­pun­myynti avautuu 2.7.2023.