Avoin kenraa­li­har­joitus: Ihmepari

AVOIN KENRAA­LI­HAR­JOITUS

to 7.11. klo 11 Carelia-sali | Avoin kenraa­li­har­joitus: Ihmepari | Liput 5 €, ei ennak­ko­va­rauksia, vain ovilipunmyynti

Yleisöllä on mahdol­li­suus tulla seuraa­maan Joensuun kaupun­gi­nor­kes­terin illan konsertin kenraa­li­har­joi­tusta. Kyseessä on harjoitus, jossa orkesteri soittaa läpi illan konsertin ohjel­miston ja kapel­li­mes­tari voi halutes­saan keskeyttää harjoi­tuksen. Kenraa­li­har­joi­tuksen kesto on maksi­mis­saan kolme tuntia.

Laulava viulisti vai viuluva laulisti? Nyt on menneet roolit sekaisin ja lavalle astelee sellainen ihmepari kuin Anu Komsi ja Minna Pensola. He esittävät Jukka Tiensuun teoksen Ihmepari, jossa on kirjoi­tettu lauluo­suuksia viulis­tille laulet­ta­vaksi ja viuluo­suuksia sopraa­nolle soitet­ta­vaksi. Ihmeko­koon­panoa johtamaan saapuu Taavi Oramo.

Säveltäjä Sauli Zinovjev oli aiemmin skeittari ja rokkari, ja tällä hetkellä hän on yksi kiinnos­ta­vimpia nykysä­vel­täjiä. Hänen teoksensa Un Grande Sospiro johdattaa meidät pois maani­sesta tilasta, kohti suurien tunteiden valtaväylää.

Schubert kirjoitti 5. Sinfo­niansa vain 19-vuotiaana. Sinfonia on kevyt, kamari­musiik­ki­tyyp­pinen teos, jonka tyyliin Schubert kertoo klassisen musiikin mesta­reiden, kuten Mozartin ja Beetho­venin vaikut­ta­neen merkit­tä­västi. Schubert irrot­tautui Beethoven-tyyli­sestä sävel­tä­mi­sestä ja hän kevensi sävel­lys­taak­kaansa ja löysi oman sinfo­nisen äänensä.

—————————–

OPEN GENERAL REHEALSAL

Thu 7.11. at 11 am Carelia hall | Open general rehealsal: Miracle couple | Tickets 5 €, no advance booking, only at the door

The public has the oppor­tu­nity to come and watch the dress rehearsal of the Joensuu City Orche­stra’s evening concert. This is a rehearsal where the orchestra plays through the programme of the evening concert and the conductor can interrupt the rehearsal if he wishes. The maximum duration of the dress rehearsal is three hours.

Singing violinist or soprano playing violin? The roles have been confused and now we have the miracle couple Anu Komsi and Minna Pensola on stage. They will perform Jukka Tiensuu’s Miracle Couple (Ihmepari), which has vocal parts written for the violinist to sing and violin parts for the soprano to play. Taavi Oramo will conduct the Miracle Ensemble.

The composer Sauli Zinovjev, a former skate­boarder and rocker, is one of the most interes­ting contem­po­rary composers today. His work Un Grande Sospiro takes us out of the manic state and into the vast expanse of great emotions.

Schubert wrote his 5th Symphony when he was only 19. The symphony is a light, chamber music-style work whose style Schubert says was heavily influenced by classical masters such as Mozart and Beethoven. Schubert broke away from Beetho­ven’s style and lightened his compo­si­tional load, finding his own symphonic voice. (Trans­lated with AI)

—————————–

Ohjelma / Program:

Taavi Oramo, kapellimestari
Anu Komsi, sopraano ja viulu
Minna Pensola, viulu ja sopraano

Sauli Zinovjev: Un Grande Sospiro (22’)
Jukka Tiensuu: Ihmepari (20′)
Väliaika
Frans Schubert: Sinfonia nro 5 B‑duuri (28′)