Joensuun kaupun­gi­nor­kes­terin ja Itä-Suomen yliopiston yhteis­pon­nis­tuk­sesta syntyy ääntä ja valoa

Itä-Suomen yliopisto ja Joensuun kaupun­gi­nor­kes­teri ylpeänä esittävät yhteis­työssä toteu­tet­tavat ”Sound and Light – ääntä ja valoa” ‑konsertit.

Sound and Light ‑konser­teissa yleisö pääsee nautti­maan Joensuun kaupun­gi­nor­kes­terin jousi­kvar­tetin esittä­mästä musii­kista, jonka keula­hah­mona loistaa kaupun­gi­nor­kes­terin soolo­sel­listi Akito Goto. Kvartetti johdattaa kuulijat musiikin lumoavaan maailmaan, tarjoten unohtu­mat­tomia hetkiä tässä uudessa visuaa­li­sessa ympäris­tössä. Yleisö pääsee muun muassa näkemään, kuinka ääniaallot saavat hiekan­jyvät tanssiin, tai kuinka konser­va­to­rion konsert­ti­sali muuttuu hetkessä luonnon temmel­lys­ken­täksi ja huomaatkin seisovasi Kolin laella. Konser­tissa kuullaan musiikkia mm. Benjamin Rimme­riltä, Philip Dutto­nilta, Peter Wilso­nilta sekä Jean Sibeliuk­selta.

Joensuun kaupun­gi­nor­kes­terin soolo­sel­listi Akito Goto on vastannut konsert­ti­sarjan visiosta ja sidos­ryh­mien organisoinnista. 

– Kaiken kaikkiaan tämä on ollut hyvin jännit­tävää. Olen hyvin iloinen siitä, että kaikki sidos­ryhmät ovat olleet yhtä intohi­moisia kuin minä tämän tapah­tuman luomi­sessa. Haluamme tehdä tästä ikimuis­toisen tapah­tuman, Goto kertoo. 

Tämän lisäksi konsert­ti­ko­ke­musta rikas­tuttaa joensuu­lainen valotai­tei­lija Onni Tahva­nainen, joka luo upean valoins­tal­laa­tion Joensuun konser­va­to­rion konsert­ti­sa­liin. Tahva­nainen on työsken­nellyt valofes­ti­vaa­lien ja valoins­tal­laa­tioiden parissa yli 10 vuotta. 

– Toimin konser­tissa visuaa­li­sena johtajana. Mietimme Akiton kanssa, että miltä konsertti voi näyttää. Lisäksi hoidan konsertin valototeutuksen. 

Kyseessä ei kuiten­kaan ole täysin uusi konsepti. Valoa on nähty ennenkin musii­kil­li­sissa toteutuksissa. 

– Ääntä ja valoa on yhdis­tetty aiemminkin. Aina ei kuiten­kaan käytetä voima­kasta valol­lista ilmaisua oleel­li­sena osana konserttia, Tahva­nainen kertoo. 

Yhteis­työn tarkoitus on olla toimia­la­rajat ylittävää. 

– Konser­tissa on joitakin piilo­vies­tejä. Yhteis­työn aloit­ta­misen syynä oli tarkas­tella, miten musiikki voi edistää kaupunkia ja millaisia vaiku­tuksia sillä voi olla. Pyrimme yhteis­työllä löytämään yhteyksiä eri alojen välillä. Joensuussa on vahvaa fotoniik­kao­saa­mista, jota pyrimme hyödyn­tä­mään, Goto avaa. 

Itä-Suomen yliopiston teoreet­tisen optiikan profes­sori Pasi Vahimaa kertoo olevansa innois­saan ainut­laa­tui­sesta yhteis­työstä kaupun­gi­nor­kes­terin kanssa.

– Pääsemme tässä yhdis­tä­mään ääntä ja valoa aivan uudella tavalla. Samalla saamme lisää ymmär­rystä valon käytöstä taiteessa. 

Lue lisää Akiton ja Onnin mietteistä Joensuun uutisista täältä.

Sound and Light ‑konsertit Joensuun konser­va­to­rion konsert­ti­sa­lissa su 5.5., la 11.5. ja su 12.5. klo 18.
Liput ennakkoon Carelicu­mista, tai verkosta lippu.fi. Ovili­pun­myynti avautuu tuntia ennen konsertin alkua.

Ohjelma:

Konstancja Smolorz, viulu
Klaus-Peter Haav, viulu
Iina Marja-aho, altto­viulu
Akito Goto, sello

Onni Tahva­nainen, valo- ja äänisuunnittelu

Benjamin Rimmer: In the Shining Blackness
György Kurtág: Signs, Games and Messages ‘op. 5b jelek 1’
Philip Dutton: Ring out!
Peter Wilson: String trio
Robin Ireland: Pairings III: II Outrage
Benjamin Rimmer: String quartet
Danish String Quartet: Waltz after Lasse in Lyby
Jean Sibelius: Andante festivo

Konsertin kesto on noin 1 tunti.