Ilosaa­ri­rockin ohjelma valmis – Stam1na erikois­kei­kalle kera Joensuun kaupunginorkesterin

Itä-Suomen festi­vaa­liyl­peys Ilosaa­ri­rock julkaisi loput kesän ohjel­mis­tos­taan. Joensuun Laulu­rin­teellä järjes­tet­tä­vässä tapah­tu­massa koetaan heinä­kuussa ainut­ker­tainen erikoi­se­siin­ty­minen, kun kotimainen metal­li­suu­ruus Stam1na astelee lavalle yhdessä Joensuun kaupun­gi­nor­kes­terin kanssa. Ilosaa­ri­rock järjes­te­tään 12.–14.7.2024.

Vasta 28 vuotta paahtavan tiukkaa thrashia, kouke­roisia riffejä ja valta­me­riäkin suurempia kerto­sä­keitä tarjoillut Stam1na ei ole niinkään metal­libändi, vaan enemmänkin metalli-insti­tuutio. Yhteis­kun­nalle tärkeä, vakiin­tunut ja perus­ta­van­laa­tui­sesti ihmisen olemuk­seen ja toimin­taan vaikut­tava kokoon­pano, joka on pitkän uransa aikana muovannut suoma­laista raskaan musiikin kenttää ja todis­tanut julkaisu julkai­sulta, kuinka ainut­laa­tui­sesta yhtyeestä Stam1nassa todella on kyse. Lahjakas ja herkeä­mät­tömän työteliäs lemiläis­ryhmä on livenä ihan yhtä hengäs­tyt­tävä kuin levyl­läkin, ja kun soittoa sävyte­tään kokonaisen orkes­terin pauhulla, on loppu­tulos taatusti jotakin ennenkuulumatonta.

– Miusta kotimai­seen rockpe­rin­tee­seen liittyy vahva ajatus, missä yhtye on oikeasti iso sitten, kun se soittaa Ilosaa­ressa kaupun­gi­nor­kes­terin kanssa. Nyt on Stam1nan vuoro paisua. Olemme yhtyeenä ikikii­tol­lisia tästä Ilosaa­ri­rockin ja Joensuun kaupun­gi­nor­kes­terin nyökkäyk­sestä suuntaamme. Tällaista keikkaa tuskin toista tulee, vakuuttaa Stam1nan laulaja-kitaristi Antti “Hyrde” Hyyrynen.

Stam1na esiintyy Ilosaa­ri­roc­kissa yhdessä Joensuun kaupun­gi­nor­kes­terin kanssa, joka on nähty festi­vaalin lavalla menneinä vuosina niin CMX:n, Samuli Putron kuin Insom­niumin kanssa. 

– Kaupun­gi­nor­kes­teri on erittäin innois­saan päästes­sään esiin­ty­mään jälleen muutaman tauko­vuoden jälkeen Ilosaa­ri­roc­kissa, tällä kertaa yhdessä Stam1nan kanssa! Kapel­li­mes­ta­rina toimii usein kanssamme Ilosaa­ri­rock-projektit toteut­tanut Krzysztof Dobosiewicz, jonka kynästä saadaan meille jälleen timant­tiset Stam1nan henkeen kirjoi­tetut sovitukset, jotka tempaavat mukaansa takuu­var­masti, ylistää Joensuun kaupun­gi­nor­kes­terin inten­dentti Marjo Vattu­lainen.