Tuure Kilpe­läisen Party­Tuure-sinfo­nia­kiertue Joensuuhun

Tuure Kilpe­läisen menes­tyk­sekäs taival jatkuu, kun rakas­tettu laulaja-laulun­te­kijä huipentaa kuluvan vuotensa yhteis­kon­sert­teihin sinfo­niaor­kes­te­reiden kanssa. Joensuun kaupun­gi­nor­kes­teri esittää Kilpe­läisen kanssa hänen laajaan tuotan­tonsa helmiä uusina sinfo­niaor­kes­te­ri­so­vi­tuk­sina syyskau­della 2024. Joensuun Carelia-salissa 12.9. kuullaan Kaihon Karavaanin hittejä sekä Tuuren uusimman albumin voimak­kaita ja raikkaita kappa­leita. Artistin laajan tuotannon helmet nousevat uusiin korkeuk­siin isolle sinfo­niaor­kes­te­rille sovitet­tuna, ja laaja äänimaa­ilma yhdis­tet­tynä Tuuren samet­tisen rouheaan ääneen ja tunne­pi­toi­seen tulkin­taan lupaa kuuli­joille musii­kil­lisia elämyksiä täynnä suurta tunnetta. Liput konsert­teihin tulevat myyntiin konsert­ti­paik­kojen myynti­ka­na­viin kevään aikana.

Tulevan syksyn konser­teissa on mukana myös Tuure Kilpe­läisen oma yhtye, jäseni­nään Ansku Mellanen (basso, kitara, laulu), Julius Sihvonen (kosket­timet, laulu) ja Eliel Viitanen (rummut). Sovituksia kappa­leista ovat kirjoit­ta­neet alansa parhaat nuoret tekijät, kuten Sampo KasurinenAnssi VäxbySami PitkämöAntti Rissanen ja Marzi Nyman. Kapel­li­mes­ta­rina toimii vahvan kokemuksen sinfo­niaor­kes­te­reista omaava Antti Rissanen.

Party­Tuure-kiertu­eella kohtaavat kaksi maailmaa uniikilla tavalla – laulaja-laulun­te­kijä Tuure sekä viisi eri ammat­ti­sin­fo­niaor­kes­teria, joista kukin tuo oman sävynsä ja erityis­laa­tuisen tekemi­sensä osaksi ainut­laa­tuista kokonai­suutta. Konsertit toteu­te­taan yhteis­työssä Joensuun kaupun­gi­nor­kes­terin, Kuopion kaupun­gi­nor­kes­terin, Jyväskylä Sinfonian, Kymi Sinfo­niettan sekä Lappeen­rannan kaupun­gi­nor­kes­terin kanssa.

Yhteistyö ison orkes­terin kanssa on minulle uutta, ja niinpä nämä konsertit ovat suuri askel tunte­mat­to­maan. Odotan jänni­tyk­sellä, mutta erittäin suurella innolla tulevia keikkoja yhdessä Antti Rissasen ja suoma­laisten huippuor­kes­te­reiden kanssa”, Tuure kertoo. ”Haluamme toteuttaa tämän kaiken kunnian­hi­moi­sesti. Annoin suuresti arvos­ta­mil­lemme sovit­ta­jille vapaat kädet ja Antti Rissa­selle täydet valtuudet toimia taiteel­li­sena johtajana. Halusimme pistää itsemme likoon niin, että sovituk­siin tulisi jotain uutta ja suurta, kappaleen perus­a­ja­tuksen pysyessä uskol­li­sena alkupe­räi­selle. Ohjel­misto on mietitty hyvin tarkkaan. Luonnol­li­sesti mukana on tunne­tuimpia kappa­lei­tani, mutta myös helmiä, joita en ole esittänyt vuosiin”, artisti taustoittaa.

 ”Tuuren kappaleet ovat vahvoja, perin­tei­seen käsityöhön nojaavia popkap­pa­leita, jotka tarjoavat sovit­ta­jalle runsaasti mahdol­li­suuksia käyttää orkes­terin väripa­lettia, mutta silti aina soittavat kuin itse itseään”, konsert­tien taiteel­linen johtaja Antti Rissanen puoles­taan kommentoi.

Iskelmä-Finlan­dialla vuonna 2023 palkittu ja useaan otteeseen Emma-palkin­nolla notee­rattu Tuure Kilpe­läinen julkaisi loppu­vuo­desta uuden studio­al­bu­minsa ”Sanat jää ilmaan”. Muun muassa hiteis­tään ”Kaikki mihin oot tottunut”, ”Matkalla kotiin” ja ”Valon pisaroita” tunnetun artistin kappaleet ovat tuoneet esittä­jäl­leen vuosien varrella lukuisia ja monin­ker­taisia kulta- ja platinalevyjä.

Party­tuure Joensuun Carelia-salissa to 12.9. klo 18. Liput tulevat myyntiin kesäkuussa 2024.