Sielun­messu Joensuun ev.lut. kirkossa ke 27.3. klo 18

Joensuun kaupun­gi­nor­kes­terin pääsiäisen ajan perin­tei­senä konsert­tina kuullaan Mozartin kauneim­mista kaunein sielun­messu Requiem.

Requiem on Wolfgang Amadeus Mozartin pääosin säveltämä sielun­messu, jonka parissa hän työsken­teli kuolin­vuo­te­naan vuonna 1791. Teoksen viimeis­teli pääasiassa Franz Xaver Süssmayr ja se valmistui lopul­li­sesti vasta seuraa­vana vuonna. Teoksen lopul­li­sesta viimeis­te­li­jästä ei ole olemassa täyttä varmuutta, mutta kokonai­suu­des­saan upea ja kaunis sielun­messu on luvassa.

Konsertin kapel­li­mes­ta­rina toimii suoma­lai­sa­me­rik­ka­lainen Aku Sorensen, joka on viihtynyt viimeiset kymme­nisen vuotta pääasiassa Suomessa työsken­nellen. Vierai­le­vana kapel­li­mes­ta­rina Sorensen on Suomessa työsken­nellyt esimer­kiksi Lapin kamarior­kes­terin, Turun filhar­mo­nisen orkes­terin, Jyväskylä Sinfonian, Lohjan kaupun­gi­nor­kes­terin, Keski-Pohjan­maan kamarior­kes­terin ja Tapiola Sinfo­niettan kanssa. 

Soren­senin luotsaa­massa konser­tissa estradin täyttävät valovoi­maiset solistit Iirisi­lona Segerstam (sopraano), Teppo Lampela (kontra­te­nori), Mika Pohjonen (tenori) sekä Joensuun oma basso Matti Turunen. Kuoro-osuuk­sista huolen pitää laajen­nettu Canzo­netta-kuoro, jonka on valmen­tanut Janne Piipponen.

Sielun­messu ‑konsertti ke 27.3.2024 klo 18 Joensuun ev.lut. kirkossa.

Liput konsert­tiin 29 / 26 / 6 €.

Ohjelma:

Aku Sorensen, kapellimestari

Joensuun kaupun­gi­nor­kes­teri
Laajen­nettu Canzo­netta-kuoro, kuoron­joh­ta­jana Janne Piipponen

Solistit:
Iirisi­lona Segerstam, sopraano
Teppo Lampela, kontra­te­nori
Mika Pohjonen, tenori
Matti Turunen, basso

Mozart: Requiem, KV 626 d‑molli (50’)

Konsertin käsioh­jelma on luetta­vissa ja ladat­ta­vissa täältä.

Liput ennakkoon Joensuun Carelicum palve­lu­pis­teeltä, tai verkosta lippu.fi. Ovili­pun­myynti avautuu tuntia ennen konsertin alkua. Yleisöä suosi­tel­laan hankki­maan liput ennakkoon tai saapumaan paikalle hyvissä ajoin ovili­pun­myynnin ruuhkan välttämiseksi.