Lapsi­park­ki­ko­keilu päättyy

Joensuun kaupun­gi­nor­kes­terin lapsi­park­ki­ko­keilu Tiede­ketun kanssa päättyy vähäi­sestä osallis­tu­ja­mää­rästä johtuen. Lapsi­parkki oli tarjolla asiak­kaille yhteensä neljässä kaupun­gi­nor­kes­terin konsertissa.

Joensuun kaupun­gi­nor­kes­teri haluaa tarjota konsert­tie­lä­myksiä matalalla kynnyk­sellä myös lapsi­per­heille. Haluai­simme kuulla yleisön toiveita ja ideoita konsert­tien yhteyteen mahdol­li­sesti järjes­tet­tä­vistä lapsi­par­keista kyselyn avulla. Kyselyyn vastaa­minen on nimetöntä, mutta kyselyn lopussa voit osallistua konsert­ti­lipun arvontaan antamalla sähköpostiosoitteesi.

Kyselyyn voi vastata torstaihin 25.4.2024 asti. Konsert­ti­lipun arvonta suori­te­taan perjan­taina 26.4.2024.

Kyselyyn pääset täältä.

Lisätie­toja: Niko Kyllönen, [email protected]