Joensuun kaupun­gi­nor­kes­teri mukana Taidetestaajissa

Joensuun kaupun­gi­nor­kes­teri on mukana Taide­tes­taajat hankkeessa kaudella 2024–2025.

Syksyllä 2024 Pohjois-Karjalan 8‑luokkalaiset Taide­tes­taajat pääsevät tutus­tu­maan eloku­va­äänen syntyyn yhdessä Joensuun kaupun­gi­nor­kes­terin kanssa.

Elokuva ilman ääntä ei ole mitään! Tiesitkö, että Star Wars ‑elokuvan valomiekan ääni on tehty yhdis­tä­mällä projek­torin ja vanhan putki­te­le­vi­sion ääntä? Elokuvien äänimai­sema koostuu kolmesta eri osa-alueesta: äänite­hos­teista, puheesta sekä musii­kista, jonka osuudesta vastaa yleensä sinfo­niaor­kes­teri. Joensuun kaupun­gi­nor­kes­teri tarjoaa huikean sukel­luksen eloku­va­musiikin maailmaan tehosteineen.

Taide­tes­taajat on Suomen suurin kulttuu­ri­kas­va­tus­oh­jelma, joka vie joka vuosi Suomen kaikki kahdek­sas­luok­ka­laiset – noin 60 000 nuorta ja heidän noin 5 000 opetta­jaansa – vierai­lulle yhteen tai kahteen korkea­laa­tui­seen taide­koh­tee­seen ympäri Suomen.

Taide­tes­taa­jien toimintaa rahoit­tavat Suomen kulttuu­ri­ra­hasto, Svenska kultur­fonden sekä Suomen opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­teriö ja hankkeen koordi­noi­jana toimii Suomen lasten­kult­tuu­ri­kes­kusten liitto.

Opetta­jien infopa­ketit, sekä lisätie­toja Taide­tes­taa­jista osoit­teessa www.taidetestaajat.fi

Kansikuva: Sanna Krook