8.2. konser­tissa tarjolla Brahmsia ja pianotaituruutta

Joensuun kaupun­gi­nor­kes­terin vuoden toisessa klassik­ko­sarjan konser­tissa kuullaan musiikkia Brahm­silta ja Beetho­ve­nilta. Konsertin kapel­li­mes­ta­rina toimii Anna-Maria Helsing ja solistina pianisti Piotr Pawlak.

Piotr Pawlak (s. 1998) on monipuo­linen ja taiteel­linen pianisti sekä valloit­tava lavaper­soona, joka haluaa soittaes­saan heittäytyä ja kertoa sävelten tarinaa yleisölle. Brahms Joensuussa ‑konser­tissa uppou­dumme kuulemaan, että mitä kaikkea Johannes Brahmsin Sinfonia nro 2, op.73 D‑duurilla on meille kerrottavanaan.

Suomessa Pawlak voitti vuoden 2022 kansain­vä­lisen Maj Lind ‑piano­kil­pailun ja villitsi Helsingin yleisön lavaka­ris­mal­laan ja omalei­mai­silla tulkin­noil­laan. Pawlakia on kehuttu älykkääksi pianis­tiksi, jolla on syväl­listä musiikin ymmär­rystä, hienos­tunut sointi ja virtuoo­sinen tekniikka, joka antaa hänelle vapauden toteuttaa teosten suuria kontrasteja.

Orkes­teria johtamaan saapuu Suomessa ja maail­malla suursuo­siota nauttiva huippu­ka­pel­li­mes­tari Anna-Maria Helsing. Helsing on toiminut BBC Concert Orche­stran ylika­pel­li­mes­ta­rina lokakuusta 2023 alkaen, jonka lisäksi hän on johtanut lähes kaikkia suuria suoma­laisia orkes­te­reita urallaan. Hänet on kiinni­tetty Vaasan kaupun­gi­nor­kes­terin ylika­pel­li­mes­ta­riksi vuosiksi 2025–2028.

Brahms Joensuussa ‑konsertti Carelia-salissa to 8.2. klo 18 | Liput 29 / 26 / 5

Ohjelma:

Anna-Maria Helsing, kapel­li­mes­tari
Piotr Pawlak, piano

Ludwig van Beethoven: Coriolan Alkusoitto, op. 62 (8’)
Ludwig van Beethoven: Piano­kon­sertto nro 4, op. 58 G‑duuri (33’)
Johannes Brahms: Sinfonia nro 2, op.73 D‑duuri (45’)

Joensuun konser­va­to­rion Pikkupre­ludit Carelian aulassa klo 17.30.

Yleisölle avoin kenraa­li­har­joitus torstaina klo 11–14, liput 3 euroa.