Yleisölle avoimet kenraalit syksyllä 2023

Joensuun kaupun­gi­nor­kes­terin salai­suuk­sien verho väistyy harjoi­tusten osalta syksyllä. Yleisöllä on mahdol­li­suus tulla seuraa­maan orkes­terin kenraa­li­har­joi­tuksia ennen illan varsi­naista konserttia yhteensä kolmena päivänä. Yleisö­ken­raalin sisään­pää­sy­maksu on 3 euroa ja numeroi­mat­tomia lippuja saa hankittua ovelta puoli tuntia ennen kenraa­li­har­joi­tuksen alkua.

Yleisölle avoimet kenraa­li­har­joi­tukset syksyllä 2023

to 21.9. klo 11 | Carelia-sali | liput 3€, vain ovili­pun­myynti, ei ennakkovarauksia

to 5.10. klo 11 | Carelia-sali | liput 3€, vain ovili­pun­myynti, ei ennakkovarauksia

to 2.11. klo 11 | Carelia-sali | liput 3€, vain ovili­pun­myynti, ei ennakkovarauksia