Ahjon kulttuu­riklubi keski­viik­kona 31.5. klo 18

Taide­keskus Ahjon Kulttuu­riklubi järjes­te­tään ensim­mäistä kertaa keski­viik­kona 31.05. klo 18:00–19:30, Taide­keskus Ahjo, Kirkko­katu 23, Joensuu. Vapaa pääsy!


Mitä muusikon työhön kuuluu? Mitä kaikkea tapahtuu kulissien takana? Ja mikä ihmeen ennal­taeh­käi­sevä kulttuu­ri­hy­vin­voin­tityö? Kulttuu­riklu­billa orkes­terin arjesta ja työstä jutus­te­le­massa ovat Joensuun kaupun­gi­nor­kes­terin altto­viu­listi Katri Hänninen ja tuotta­ja­mark­ki­noija Heikki Pievi­läinen.


Kahvion tuotto käytetään ukrai­na­laisten taitei­li­joiden tukemi­seen. Kulttuu­riklubi järjes­te­tään kerran kuussa Taide­keskus Ahjolla.
Tapah­tumaa tukee Suomen kulttuurirahasto.


Lämpi­mästi tervetuloa!