Sergey Malov häikäi­see Joensuussa

Joensuun kaupun­gi­nor­kes­te­rin viikon 6. konser­tissa orkes­te­rin solis­tiksi ja johta­jaksi saapuu viulu­tai­turi Sergey Malov. Pieta­rissa synty­nyt Malov on monipuo­li­nen virtuoosi: hän soittaa viulua, altto­viu­lua, barok­ki­viu­lua ja cello da spallaa ‑instru­ment­tia, jolla Johann Sebas­tian Bach itse luulta­vasti soitti sello­sar­jansa. Malov on menes­ty­nyt useissa kansain­vä­li­sissä kilpai­luissa, ja hän on voitta­nut palkin­toja mm. Paganini-kilpai­lussa Genovassa, Mozart-kilpai­lussa Salzbur­gissa, Heifetz-kilpai­lussa Vilnassa ja Michael Hill ‑kilpai­lussa Aucklandissa.

Konser­tissa aikamat­kail­laan 1700- ja 1800-lukujen klassi­sissa sävelissä. Konser­tin aloit­tava Carl Philipp Emanuel Bachin Sinfo­nia E‑duuri, Wq 179 esitte­lee sävel­tä­jän ainut­laa­tui­sen yhdis­tel­män klassista perin­nettä ja innova­tii­vi­sia musii­kil­li­sia ideoita, luoden yleisölle todella unohtu­mat­to­man kokemuksen.

Joseph Haydnin loistava Sello­kon­sertto nro. 2 (D‑duuri) Sello olkapäällä – Violoncello da Spalla vie kuuli­jan läpi erilais­ten tunnel­mien ja teemo­jen. Samalla ratkeaa, kuinka Malov selviää soitta­mi­sesta sello olkapäällään.

Konser­tin päättää näyttä­västi Franz Schuber­tin Sinfo­nia nro. 6, D.589, C‑duuri.

Ennen konser­tin alkua Joensuun konser­va­to­rion oppilai­den ja opiske­li­joi­den Pikkupre­lu­dit Carelian aulassa klo 18.30 alkaen. 

Sergey Malov sello olkapääl­lään ‑konsertti to 9.2. klo 19 Carelia-salissa.