Orkes­terin viikko täyttä vilskettä

Joensuun kaupun­gi­nor­kes­terin viikossa 7. riittää vilskettä, kun orkesteri konsertoi viikon sisällä kaikkiaan kolme kertaa. Muusikot jalkau­tuvat tiistaina 14.2. Outokum­puun, vanhan kaivoksen Kiisu teatte­riin, jossa tunnel­moi­daan Ystävän­päivän kyntti­lä­kon­sertin lämmössä. Konser­tissa kuullaan Julius Röntgenin Trio huilulle, oboelle ja fagotille op. 86, Pierre Gabayen Sonaatti huilulle ja fagotille sekä sävel­lyksiä ja sovituksia jousi­kvar­te­tille mm. Piazzol­lalta, Delibe­siltä ja Pucci­nilta. Ystävän­päivän kunniaksi konsert­tiin pääsee kaksi yhden hinnalla.

Itse viikon “pääkon­sertti” Jonglöö­rauksen alkeet hämmäs­tyttää torstaina 16.2. Carelia-salissa kapel­li­mes­tari Tomas Djups­jö­backan johdolla. Orkes­terin solistina nähdään harvi­nai­sempi konsert­ti­la­va­vieras, kun lavalle astelee jonglööri Sakari Männistö. Konser­tissa kuullaan kaksi teosta: Lotta Wennä­kosken Jong on elämys­matka, jonka varrella nähdään ja kuullaan niin jonglööriä kuin hieman erikoi­sem­piakin soittimia orkes­terin riveistä, kuten munaleik­kurin sulos­oin­tuja ja mehupil­lien sointia. Oman aikansa uutta ja ihmeel­listä edustaa myös Ludvig van Beetho­venin Sinfonia nro 3 Es-duuri Op.55, ”Eroica”. Lisäksi konsertti strii­ma­taan orkes­terin Youtube-kanavalle, jossa konsertti on koetta­vissa maksutta. Konsertti on osa Joensuun Kulttuu­ri­ki­maran ohjel­mistoa, lue lisää talven kovim­mista kulttuu­ri­ta­pah­tu­mista osoit­teesta www.joensuu.fi/kulttuurikimara

Kaiken tämän lisäksi orkes­teria kuullaan perjan­taina lukio­laisten vanhojen tanssien iltatans­siai­sissa Joensuun Areenalla.