Orkes­te­rin viikko täyttä vilskettä

Joensuun kaupun­gi­nor­kes­te­rin viikossa 7. riittää vilskettä, kun orkes­teri konser­toi viikon sisällä kaikki­aan kolme kertaa. Muusi­kot jalkau­tu­vat tiistaina 14.2. Outokum­puun, vanhan kaivok­sen Kiisu teatte­riin, jossa tunnel­moi­daan Ystävän­päi­vän kyntti­lä­kon­ser­tin lämmössä. Konser­tissa kuullaan Julius Röntge­nin Trio huilulle, oboelle ja fagotille op. 86, Pierre Gabayen Sonaatti huilulle ja fagotille sekä sävel­lyk­siä ja sovituk­sia jousi­kvar­te­tille mm. Piazzol­lalta, Delibe­siltä ja Pucci­nilta. Ystävän­päi­vän kunniaksi konsert­tiin pääsee kaksi yhden hinnalla.

Itse viikon “pääkon­sertti” Jonglöö­rauk­sen alkeet hämmäs­tyt­tää torstaina 16.2. Carelia-salissa kapel­li­mes­tari Tomas Djups­jö­bac­kan johdolla. Orkes­te­rin solis­tina nähdään harvi­nai­sempi konsert­ti­la­va­vie­ras, kun lavalle astelee jonglööri Sakari Männistö. Konser­tissa kuullaan kaksi teosta: Lotta Wennä­kos­ken Jong on elämys­matka, jonka varrella nähdään ja kuullaan niin jonglöö­riä kuin hieman erikoi­sem­pia­kin soitti­mia orkes­te­rin riveistä, kuten munaleik­ku­rin sulos­oin­tuja ja mehupil­lien sointia. Oman aikansa uutta ja ihmeel­listä edustaa myös Ludvig van Beetho­ve­nin Sinfo­nia nro 3 Es-duuri Op.55, ”Eroica”. Lisäksi konsertti strii­ma­taan orkes­te­rin Youtube-kanavalle, jossa konsertti on koetta­vissa maksutta. Konsertti on osa Joensuun Kulttuu­ri­ki­ma­ran ohjel­mis­toa, lue lisää talven kovim­mista kulttuu­ri­ta­pah­tu­mista osoit­teesta www.joensuu.fi/kulttuurikimara

Kaiken tämän lisäksi orkes­te­ria kuullaan perjan­taina lukio­lais­ten vanho­jen tanssien iltatans­siai­sissa Joensuun Areenalla.