Jaakko Teppoa juhlitaan elokuussa Ruikon­perän sinfonialla

Iisal­me­lais­syn­tyinen kansan­tai­tei­lija Jaakko Teppo viettää torstaina 16. helmi­kuuta 70-vuotis­päi­väänsä. Juhla­vuoden kunniaksi elokuussa Kuopiossa ja Joensuussa järjes­te­tään konsertit, joissa Ruikon­perän multa­kurkun kappa­leita esitetään sovitet­tuina sinfo­niaor­kes­te­rille ja tunne­tuille savolais­kar­ja­lais­taus­tai­sille solisteille.

Kuopion musiik­ki­kes­kuk­sessa konsertti nähdään 15. elokuuta ja Carelia-salissa Joensuussa 17. elokuuta. Ruikon­perän Sinfonia ‑konsertit ovat osa Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakun­ta­päi­vien ohjelmaa. Pääjär­jes­täjät ovat Pohjois-Savon liitto ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto.

Kuopion ja Joensuun kaupun­gi­nor­kes­te­rien kapel­li­mes­ta­riksi on kutsuttu Antti Rissanen. Hän kokoaa parhail­laan sovitustiimiä.

– Konsert­teja varten teetetään 12 uutta sinfo­niaor­kes­te­ri­so­vi­tusta Jaakon sävel­tuo­tan­nosta. Sovit­tajat ovat maamme eturivin tekijöitä, hän kertoo.

Jaskan kupletit sinfo­niaksi ensim­mäisen kerran

Viime vuosina Jaakko Tepon musiikki on soinut uutte­rasti niin musikaa­li­kier­tueilla kuin kesäteat­te­reissa, mutta sinfo­niaor­kes­terin säestyk­sellä sitä ei ole aikai­semmin kuultu. Jaskan pojat Ilja ja Johannes ovatkin tribuu­tista innoissaan.

– Kun aloimme mietti­mään isän 70-vuotis­juh­la­vuoden toteut­ta­mista, erilaisia ideoita oli todella paljon. Tämä maakun­ta­liit­tojen ehdotus istui parhaiten meidän Utran Uuden Teatterin Jaska-musiik­ki­ko­me­dian pariksi. Tänä vuonna nähdään kaksi täysin erilaista Jaakko Teppo ‑esitystä, kertoo Ilja Teppo.

Antti Heikkisen ja Ilja Tepon käsialaa oleva musiik­ki­ko­media saa ensi-iltansa 1. heinä­kuuta joensuu­laisen kesäteat­terin näyttämöllä.

– Jaakko on ennen muuta savolais­kar­ja­lainen murre­koo­mikko. Hänen kielel­linen rikkau­tensa on sekoitus siirto­kar­ja­lai­suutta ja savolai­suutta. Hän on itse sanonut, että Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala ovat hänelle täysin erotta­mat­tomat ja yhtä rakkaat. Konserttia ei olisi voinut järjestää vain toisessa maakun­nassa, kertovat Jari Sihvonen ja Sami Tolvanen maakun­tien liitoista.

Jaakko Teppo sai viime marras­kuussa opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­te­riön myöntämän Suomi-palkinnon. Palkinnon perus­te­luissa mainitaan, että hän on tehnyt yli 5000 keikkaa, ajanut kaksi miljoonaa keikka­ki­lo­metriä ja myynyt yli 600 000 levyä.

– Isällä on konser­teista vain yksi toive: Tehkee hyvä, Ilja naurahtaa.